Transport als sleutelrol in georganiseerde criminaliteit

Transport
Nederland heeft traditioneel een leidende positie in de transport- en logistieke sector, waardoor deze sector een belangrijke bijdrage levert aan onze welvaart. Echter, de concurrentie is hevig en de positie van Nederland als toegangspoort tot Europa kan niet langer als vanzelfsprekend worden beschouwd.

Helaas maken criminelen misbruik van de logistieke keten om illegale activiteiten uit te voeren. Nederland wordt momenteel beschouwd als de belangrijkste Europese draaischijf voor de internationale drugshandel. Én andere illegale goederen worden ook door de keten gesmokkeld.

Georganiseerde criminaliteit

Transport wordt vaak gezien als een belangrijke faciliterende factor in georganiseerde criminaliteit. Hierbij profiteren zowel legale als illegale handel van de voordelen. Nederland is niet alleen een belangrijk land voor de legale handel van goederen, maar ook voor de illegale handel. Criminelen maken gebruik van legale transportstromen door hun smokkelwaar, zoals drugs, wapens en accijnsgoederen, tussen reguliere ladingen te verstoppen. Het transport wordt vervolgens aan een transportbedrijf aangeboden. Deze raken vaak onbewust betrokken bij het criminele proces.

‘Aantrekkelijk doelwit voor criminelen’

Criminele organisaties maken niet alleen gebruik van legale transportstromen, maar ook van malafide logistieke dienstverleners en expediteurs voor de doorvoer, import en export van illegale goederen op groothandelsniveau. Deze partijen spelen een belangrijke rol in de organisatie van het transport. Ze zijn daarmee een aantrekkelijk doelwit voor criminelen die de logistieke keten willen misbruiken.

Nederland is aantrekkelijk

De kwaliteit van de Nederlandse infrastructuur, de goede verbindingen en de snelle afhandeling van containers maken het voor criminelen aantrekkelijk om Nederland te gebruiken als doorvoerland voor illegale goederen. Bovendien zijn de straffen voor deze criminele activiteiten in Nederland relatief mild. Het is daarom van groot belang dat er meer nadruk wordt gelegd op de controle en handhaving van de logistieke keten.

Bewustwording en bestrijding

Een belangrijke stap om ondermijning te bestrijden is het bewustzijn over ondermijning en de gevaren ervan te vergroten. Dit geldt niet alleen voor transportbedrijven, maar voor de bredere samenleving. Het is cruciaal om te realiseren dat ondermijning niet alleen een zaak is van de onderwereld, maar dat het soms ook de bovenwereld beïnvloedt. Bedrijven en burgers kunnen bijvoorbeeld onbewust betrokken raken bij criminele activiteiten door deel te nemen aan de handel in illegale goederen.

‘De politie wordt direct ingeschakeld’

Ook kunnen transportbedrijven zelf meer doen om zich te beschermen tegen ondermijning. CameraToezicht van VCS Observation helpt transportbedrijven om ondermijning tegen te gaan, door het bieden van 24/7 camerabewaking van de bedrijfslocatie. Met behulp van slimme camera’s wordt verdacht gedrag gesignaleerd en kunnen direct maatregelen worden genomen. Zo wordt bijvoorbeeld bij het detecteren van verdachte personen of voertuigen direct de politie ingeschakeld.

Daarnaast kan CameraToezicht helpen bij het voorkomen van diefstal van goederen. De camera’s kunnen namelijk op afstand worden bekeken, zodat het bedrijf altijd zicht heeft op wat er op de locatie gebeurt. Door deze realtime-monitoring kan er snel worden ingegrepen bij verdachte situaties en worden mogelijke diefstallen voorkomen.

Leg ons uw vraagstuk voor

Wilt u advies over een concreet vraagstuk op het gebied van (vermoedelijke) ondermijning? Vraag dan een kennismaking aan met VCS Consultancy. Wij brengen uw situatie in kaart. Bij de aanpak van uw vraagstuk werken we volgens een zorgvuldig opgesteld stappenplan.

Meer weten?

Ontdek onze slimme camerasystemen in de transportsector én neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.

Enquire here