Algemene verordening gegevensbescherming

Hoe past u de AVG toe op cameratoezicht?

Er is op steeds meer locaties cameratoezicht. Dit kan een inbreuk zijn op de privacy van mensen. Het is belangrijk dat iedereen die camera’s gebruikt om toezicht te houden, zorgvuldig met de beelden omgaat. De wet stelt hieraan eisen en voorwaarden.
Cameratoezicht moet voldoen aan de AVG en/of Gemeentewet 151c (voor gemeenten). VCS kent het wettelijk kader en de aandachtsgebieden, we weten welke afwegingen er spelen.
Kom in contact
Cameratoezicht breed inzetbaar

Waardevolle tips van onze experts

VCS denkt met u mee
Waar mag u camera’s plaatsen, hoe slaat u de beelden juist en veilig op en welke innovaties kunnen uw organisatie helpen om het cameratoezicht efficiënter in te richten? VCS gaat graag met u om tafel en adviseert u wat er mogelijk is.
De inzet van cameratoezicht door uw organisatie moet voldoen aan de AVG. Dit kan vragen oproepen. VCS denkt met u mee over de praktische toepasbaarheid van de wet. Wij maken uw CameraToezicht compliant en bieden u inzichten.

Meer weten?

Wilt u ontdekken wat er mogelijk is? Lees het antwoord op veelgestelde vragen en kom in contact.

De AVG in het kort

Sinds 2018 is in de hele EU dezelfde privacywetgeving van toepassing. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Alle overheden, bedrijven en verenigingen moeten voldoen aan de AVG.
Door de AVG kregen mensen meer privacyrechten. Organisaties moeten hun systemen en processen hierop inrichten. Ook bij inzet van cameratoezicht maakt u afwegingen over o.a. de (privacy)maatregelen en de toepasbaarheid van de wet.
Straatbeeld vanuit cameraperspectief

1. Wanneer is cameratoezicht toegestaan?

 • Volgens de AVG moet u een grondslag hebben voor het cameratoezicht. Vaak is dit gerechtvaardigd belang, om diefstal tegen te gaan of mensen te beschermen.
 • Ten tweede is het cameratoezicht noodzakelijk. Is er geen andere optie, minder ingrijpend qua privacy? Dat onderzoekt u eerst.
 • Ten derde mag het cameratoezicht niet los op zichzelf staan. Het is onderdeel van een pakket aan maatregelen.
De AVG stelt hoge eisen aan het cameratoezicht. VCS adviseert u over o.a. bewaartermijnen, kenbaarheid en privacyrechten.

2. Wanneer is een DPIA verplicht?

U bent verplicht om een data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren in drie gevallen:
 • Het cameratoezicht levert een groot privacyrisico op voor de mensen die in beeld komen.
 • U zet grootschalig en/of systematisch cameratoezicht in. Bijvoorbeeld structureel of voor langere tijd.
 • U zet een verborgen camera in (heimelijk cameratoezicht).
VCS stelde al voor verschillende organisaties een DPIA op. We faciliteren dit graag bij de installatie van uw cameratoezichtsysteem.
Werknemers in beeld

3. Wanneer moet u instemming vragen?

Soms moet de ondernemings- of medezeggenschapsraad instemmen met de camera’s vóór u start met het toezicht:
 • Is het cameratoezicht gericht op uw werknemers? Dan moet u de plannen met de ondernemingsraad (OR) bespreken.
 • Is het gericht op uw leerkrachten en/of leerlingen? Dan bespreekt u dit met de medezeggenschapsraad (MR).
Wij organiseerden voor opdrachtgevers bijeenkomsten met o.a. de OR of MR. Samen met u maakt VCS een gericht plan.

4. Hoe houdt u rekening met privacyrechten?

U zorgt ervoor dat mensen weten dat er een camera hangt en voor welk doel. Bijvoorbeeld door bordjes op te hangen. Daarnaast geeft de AVG privacyrechten aan de mensen die u filmt:
 • het recht om gegevens (camerabeelden) in te zien
 • het recht om vergeten te worden (wissen van beelden)
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van persoonsgegevens
VCS heeft veel ervaring met het uitrollen van cameratoezicht en een juiste naleving van o.a. bewaartermijnen (ook voor metadata).
Meldkamer maatwerk
VCS Camera Maakindustrie (6)

5. Verborgen camera’s: wanneer mag dit?

 • Er zijn concrete vermoedens van bijv. diefstal of fraude en het lukt u niet om de issues op een andere manier te stoppen.
 • Ook is de verborgen camera tijdelijk en de privacy-inbreuk zo klein mogelijk (dus niet in pashokje/toilet).
 • U informeert werknemers, bezoekers, patiënten of leerlingen vooraf dat verborgen camera’s in bepaalde situaties mogelijk zijn.
 • U informeert ze ook achteraf over de camera’s.
 • U heeft waar nodig instemming van de OR of MR.
 • U deed een data protection impact assessment (DPIA) en overlegde indien nodig (hoog privacyrisico) met de AP.
Wij stelden al voor verschillende organisaties een reglement cameratoezicht op. We faciliteren dit graag bij de installatie van cameratoezicht.

VCS kent de praktische toepasbaarheid van de wet

U wil voldoen aan wet- en regelgeving én effectief handelen. Of u nu de publieke ruimte veilig en leefbaar wilt maken. Of streeft naar veiligheid en verblijfscomfort in en rond uw faciliteiten en terreinen. Vraagt u zich af: hoe passen we de AVG toe?
VCS Observation heeft veel ervaring met het uitrollen van cameratoezichtsystemen voor publieke en private organisaties. Wij staan in voor een juiste naleving van de AVG. Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvende presentatie.
VCS: een duurzame manier van werken
Emissieloos vervoer

Duurzaam (samen)werken

Duurzaamheid is voor ons een integraal deel van onze strategie. We werken aan circulariteit, verminderen onze CO2-uitstoot en ons energieverbruik. Wij brengen duurzaamheid en social responsibility onder de aandacht van collega’s, leveranciers en klanten.
Ons wagenpark is bijna geheel elektrisch. Zelfs de werkbussen. Hierdoor rijden onze medewerkers emissieloos. Onze monteurs rijden in een Volkswagen ID. Buzz Cargo en de servicevoertuigen van Musoshi-company. Ze zijn werkzaam door het hele land.
Social responsibility
Carel ten Horn

Neem direct contact op

Bent u benieuwd wat VCS kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact op met Carel ten Horn via e-mail of bel 0416 54 10 10.

Vraag een presentatie aan

Vraag kosteloos een presentatie aan voor uw organisatie. Deze duurt ongeveer een uur en is volledig vrijblijvend. Neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.