Veiligheid en procesoptimalisatie in de industrie

Diefstal voorkomen, bedrijfsgeheimen beschermen, zorgen dat machines vlot functioneren, veilig werken met gevaarlijke stoffen. Of zelfs terrorisme tegengaan. Tim van Deijzen van VCS vertelt over onze bijzondere projecten in de industrie. “Een enorm gevarieerde en uitdagende sector”.

In de industrie draait álles om veiligheid en procesoptimalisatie, aldus Tim. “Onze systemen ondersteunen de dagelijkse operatie van verschillende klanten. Een voorbeeld is een zuivel verwerkende fabriek, één van onze klanten. Met behulp van onze camera’s volgen zij o.a. of de sproeiers van de machines goed werken en niet verstopt raken.

‘Vlamvorming monitoren: de ‘flares”

Een ander voorbeeld is ons camerasysteem in een olieraffinaderij. Met behulp van ons systeem monitoren zij de vlamvorming (de fakkels ofwel ‘flares’) op locatie. De camera’s realiseren een visueel beeld voor de controlekamer, waar operators het proces volgen en waar nodig bijstellen.”

Speciaal opgeleide collega’s

Bij VCS zijn zo’n twaalf collega’s speciaal opgeleid om te werken in de industrie. Zij kennen de vergunningen en voorschriften, en volgen regelmatig trainingen. Tim: “Ze zijn gewend om te werken in precaire situaties bij raffinaderijen of terminals in de petrochemie, waar wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen.

Onze monteurs beschikken bijvoorbeeld over een ‘vluchtmasker’ en zijn getraind om dit te gebruiken. Als er op locatie giftige gassen vrijkomen, zetten ze zo’n masker op en verlaten op een veilige manier de locatie.”

Bedrijfsspionage en diefstal

De industrie levert VCS veel bijzondere opdrachten op, aldus Tim. “We realiseren camerasystemen in combinatie met maatwerksoftware, voor specifieke toepassingen. De zuivelfabriek gaat met behulp van onze systemen bijvoorbeeld bedrijfsspionage tegen. Een reëel gevaar, want in sommige landen is een groot tekort aan melkpoeder.

‘Een mogelijk terroristisch doelwit’

Bij een sigarettenfabrikant waar wij voor werken, controleren operators juist op diefstal. Ze monitoren precies wat er op locatie in- en uitgaat. Een ander voorbeeld: een drinkwaterbedrijf. Dit wordt beschouwd als een mogelijk terroristisch doelwit, waarbij het risico bestaat dat iemand het water probeert af te sluiten of te vervuilen. Mede dankzij onze camera’s kunnen ze instaan voor veilig drinkwater.”

Petrochemie en transport

VCS bedient verschillende klanten in de petrochemie, waaronder olieraffinaderijen en bedrijven in transport. Onze systemen zijn bestand tegen zeer hoge druk en extreme temperaturen, zijn indien nodig geschikt voor een Apex-omgeving en/of volledig waterdicht.

‘Hier vertrekken vele zeecontainers’

Tim vertelt: “In de Rotterdamse terminals van een havenbedrijf vertrekken bijvoorbeeld vele zeecontainers. Met onze camerasystemen helpt VCS smokkel tegengaan, ook dragen we bij aan procesverbeteringen. Onze camera’s leggen het laden en lossen van de schepen vast en maken het proces inzichtelijk voor de operators.”

“Dankzij onze systemen voeren operators op afstand verbeteringen door. Zelfs onder de meest extreme omstandigheden. Het resultaat: meer veiligheid en een efficiënter proces.”

Alle data bij ons in veilige handen
Door Tim van Deijzen – Projectleider bij VCS
Veiligheid is belangrijk voor VCS. Het is topprioriteit in onze organisatie. Dat geldt ook voor de informatiebeveiliging. Deze week is het zover: VCS wordt beoordeeld voor de ISO 27001 certificering. Ik heb er alle vertrouwen in dat we voldoen aan de eisen uit de norm.

We zijn al maanden bezig met de voorbereiding voor deze certificering. ISO 27001 beschrijft hoe we procesmatig omgaan met informatiebeveiliging. We hebben ons informatiebeveiligingspoces grondig geanalyseerd en verbeteringen doorgevoerd. Met als resultaat: een waterdicht systeem voor data.

Continuïteit van systemen

ISO 27001 is dé internationale standaard voor informatiebeveiliging. Het gaat zowel om fysieke beveiliging als om online bedreigingen (zoals hackers en virussen). De continuïteit van systemen staat centraal. We hebben risico’s geminimaliseerd en staan ervoor in dat we bij uitval altijd binnen een halfuur weer online zijn.

‘Bij uitval altijd binnen een halfuur weer online’

Een ander aandachtspunt is het vastleggen van informatie. Dus: welke collega kan precies bij welke informatie en waarom? We hebben alle informatie geclassificeerd en bevoegdheden zeer nauwkeurig toegewezen. Collega’s die werken voor de politie of gemeenten worden gescreend door de nationale politie.

Certificering en keurmerken

ISO 27001 is voor ons de tweede ISO-certificering. Eerder zijn we al gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement). Daarnaast zijn we VCA**-gecertificeerd en bouwen we alle componenten op volgens NEN-normen. We managen projecten volgens Prince2 en onze servicedesk voldoen aan ITIL-standaarden.

Hoe gaat het nu verder?

Deze week beoordeelt een externe certificeringsinstantie (TÜV) of VCS voldoet aan de ISO-norm. Daarna volgt er een jaarlijkse controle of ons managementsysteem en de werking daarvan nog altijd voldoen. Dit helpt ons om hier scherp op te blijven. Want op papier kan data nog zo veilig zijn, het gaat erom hoe dit uitpakt in de praktijk.

‘Soms blinderen we zelfs bepaalde ramen’

Wij zijn gewend om strikt om te gaan met specifieke wensen van klanten op dit gebied. Zo komt het voor dat wij ramen in bepaalde ruimtes blinderen, zodat er absoluut niemand vanuit buiten kan meelezen op een beeldscherm. Hier gaan we zeer serieus mee om.

Ik vertrouw er dan ook op dat wij de eisen vanuit ISO 27001 net zo serieus hebben opgepakt, zodat deze week blijkt dat we voldoen aan de normering. Ik houd u op de hoogte!