Wat is ondermijning?

Het werkingsprincipe van platform InZicht
Ondermijning. Een fenomeen dat Nederland al jaren teistert. Maar wat is ondermijning eigenlijk? En waarom is het aanpakken ervan zo belangrijk? VCS wil hier als veiligheidspartner een antwoord op bieden. Daarom zijn VCS Consultancy én ons virtuele platform InZicht ontstaan.

Volgens de politie betekent ondermijning: “De vermenging van de onder- en bovenwereld, de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, bedreigde bestuurders en ambtenaren, afpersingspraktijken, de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken of het ontstaan van ‘vrijplaatsen’.”

Groot maatschappelijk probleem

Ondermijning is een maatschappelijk probleem dat bij elke burgemeester hoog op de agenda staat. Daarnaast is het ook voor politiek Den Haag een heikel punt. Enkele voorbeelden van ondermijning zijn hennepplantages, xtc-labs, illegale afvallozing, mensenhandel en liquidaties.

Impact

Ondermijning is een enorme bedreiging voor onze maatschappij. Fenomenen zijn o.a. illegale drugsproductie en -handel, uitbuiting en witwassen. Daarbij wordt misbruik gemaakt van legale structuren, zoals de groente- en fruithandel, transportsector en bouwsectoren, het vergunningstelsel, makelaardij en de financiële sector. Niet zelden gaat dit gepaard met chantage en afpersing.

‘Jongeren komen in een kwetsbare positie terecht’

Kwetsbare bedrijven, individuen en legale dienstverleners zijn vaak slachtoffer van ondermijning. Het criminele geld wordt uitgegeven en witgewassen in het legale circuit, om zo macht, invloed en aanzien te verwerven. Jongeren komen door ondermijning vaak in een uiterst kwetsbare positie terecht. Eenmaal toegetreden tot het criminele circuit is het voor hen bijna onmogelijk om hieraan te ontsnappen. Het is daarom belangrijk om ondermijning in een vroeg stadium inzichtelijk te maken, zodat tijdig ingrijpen mogelijk is.

InZicht: datagedreven aanpak

Hoog tijd om in actie te komen. VCS ondersteunt een datagedreven aanpak met het platform InZicht. Data uit o.a. openbare bronnen en sensoren wordt verwerkt door algoritmes, waardoor vermoedens van ondermijning snel met feiten te onderbouwen zijn. Om zo dossiers op te bouwen en zaken voor te bereiden.

VCS Consultancy

De expertise van VCS Consultancy spitst zich toe op zowel ondermijning als de andere criminaliteitsvormen. Bestuurders en professionals uit het publieke domein vertrouwen voor deze actuele thema’s op advies, onderzoek en duiding van VCS. De experts van VCS Consultancy staan onder leiding van een ervaren crimefighter die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend, onder andere bij de politie, als internationaal rechercheur en in diverse functies bij de Taskforce-RIEC.

‘VCS Consultancy biedt advies en oplossingen’

Vraag het whitepaper aan

Hoe krijgt u meer grip op ondermijning in uw gemeente? Hoe werpt u barrières op tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen? En hoe zit het met de privacyregels bij de bestrijding van dit fenomeen? U vindt hiervan een uitleg in ons whitepaper ‘Oog voor privacy bij de aanpak van ondermijning’. Geïnteresseerd? U kunt het whitepaper direct aanvragen bij VCS Consultancy.

Meer weten?

Lees meer over InZicht en VCS Consultancy of vraag een presentatie aan voor uw organisatie. Deze duurt ongeveer een uur en is volledig vrijblijvend. Neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.

Enquire here