Tenzij anders vermeld, zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van kracht op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten. Deze voorwaarden treft u hieronder aan. U kunt deze voorwaarden ook direct printen of opvragen per e-mail.