Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden treft u hieronder aan. U kunt deze voorwaarden ook direct uitprinten of opvragen per e-mail.