FieldOptimizer voor gemeenten

Datagedreven sportveldbeheer: haal méér uit uw sportfaciliteiten

Gemeenten staan voor de maatschappelijke opgave om inwoners te stimuleren om meer te sporten. We willen sport toegankelijker maken en bestaande sportfaciliteiten slimmer benutten, o.a. door sportvelden intensiever te gebruiken. Met FieldOptimizer realiseert u effectief sportveldbeheer tegen lagere beheerkosten.

Daarom FieldOptimizer

FieldOptimizer biedt gedetailleerd inzicht in het gebruik en de slijtage van sportvelden. Het beheer en de toewijzing van sportfaciliteiten wordt sterk vereenvoudigd en geoptimaliseerd. Ook krijgt u met de data vanuit FieldOptimizer een schat aan stuurinformatie voor een effectief sportbeleid. Daarbij is FieldOptimizer een instrument om natuurgras in perfecte conditie te brengen en behouden.

Minder vaak kunstgras nodig

Als een natuurgrasveld in optimale conditie is, is er minder vaak kunstgras nodig. Dit voorkomt de schadelijke (milieu)effecten van kunstgras: meer opwarming en waterverspilling, en een kostbaarder onderhoud. Eén kunstgrasveld minder resulteert voor gemeenten al in een substantiële besparing.

Hoe werkt het?

Wat weten we eigenlijk van onze sportfaciliteiten? Wanneer en hoe vaak zijn ze in gebruik? Zijn er (betere) alternatieven voor de huidige benutting? VCS levert met sensoren data aan over het gebruik van sportvelden, conform AVG- en BIO-wetgeving.
 • Bij een sportveld plaatsen wij een intelligente camerasensor. Deze sensor is geprogrammeerd om personen en voorwerpen anoniem te herkennen en te registreren.
 • Met de installatie van grondsensoren kunt u zaken als het vocht- en zoutgehalte in de bodem van sportvelden meten.

Optimaal inzicht

 • Strategisch (o.a. directie en openbaar bestuur)
  U krijgt objectieve stuurinformatie voor strategische beslissingen, zoals het uitbreiden en/of inkrimpen van sportveld-capaciteit per wijk/stadsdeel.
 • Tactisch (o.a. beleidsmedewerkers en beheerders)
  U bent in staat om gemeentelijke assets doelmatiger in te zetten en om onderhoud doelmatiger te plannen en te laten uitvoeren.
 • Operationeel (o.a. onderhoudsmedewerkers)
  U bent in staat om de beschikbaarheid en locatie van assets realtime in te zien. Ook weet u steeds welke delen van een sportveld (extra) onderhoud nodig hebben.

FieldOptimizer voor natuurgrasvelden

Onderhoud optimaliseren (veldsensoren)

De veldsensoren in de bodem meten vocht, temperatuur en zoutconcentratie (voeding in de grond). Dit geeft u stuurinformatie om natuurgrasvelden in optimale conditie te houden. Een optimale conditie betekent dat er 50% extra benutting mogelijk is.

Weten wat er gebeurt (camerasensoren)

De camerasensoren brengen nauwkeurig in kaart wanneer en hoe het sportveld gebruikt wordt. Dit biedt inzicht in de conditie van het veld, vereenvoudigt het beheer en de toewijzing van sportfaciliteiten en het biedt inzichten voor sportbeleid.
Wim van Deijzen

Neem direct contact op

Bent u benieuwd wat VCS kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact op met Wim van Deijzen via e-mail of bel 0416 54 10 10.

Vraag een presentatie aan

Vraag kosteloos een presentatie aan voor uw organisatie. Deze duurt ongeveer een uur en is volledig vrijblijvend. Neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.