Samenwerking tegen jeugdcriminaliteit en ondermijning

jeugdcriminaliteit
Jeugdcriminaliteit is een complex probleem dat zich afspeelt in het spanningsveld tussen individuele problemen, sociaal-economische factoren én de invloed van de omgeving. Veel jongeren die zich schuldig maken aan crimineel gedrag, komen uit gezinnen met weinig perspectief en weinig toezicht. Ze hebben vaak te maken met verslaving, armoede en werkloosheid, en zijn daardoor extra vatbaar voor criminaliteit.

Daarnaast speelt ook de invloed van de omgeving een rol: de aanwezigheid van criminele netwerken en de beschikbaarheid van drugs en wapens maken het voor jongeren makkelijker om in de criminaliteit terecht te komen.

Jeugdcriminaliteit en ondermijning

De link tussen jeugdcriminaliteit en ondermijning is steeds duidelijker zichtbaar. Ondermijning is een verschijnsel waarbij criminelen de bovenwereld infiltreren en zo de samenleving ondermijnen. Ze maken gebruik van legale structuren om illegale activiteiten uit te voeren, zoals witwassen, drugshandel en illegale prostitutie.

Volgens het Nederlands Jeugdinstituut is jeugdcriminaliteit een belangrijke factor bij ondermijning. Jongeren worden namelijk vaak geronseld door criminele netwerken en ingezet bij criminele activiteiten. Ze worden bijvoorbeeld ingezet als drugskoerier of als ‘lokker’ om potentiële slachtoffers te ronselen voor prostitutie. Ook worden jongeren soms ingezet als dekmantel voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld door drugs of wapens voor anderen te bewaren.

Preventie

Het is belangrijk om de signalen van zware jeugdcriminaliteit tijdig op te merken en in te grijpen. Dit kan alleen wanneer verschillende domeinen, zoals jeugdzorg, justitie en het onderwijs, samenwerken. Het Nederlands Jeugdinstituut benadrukt dan ook het belang van samenwerking tussen deze domeinen. Zo kan er sneller worden gehandeld en effectiever worden opgetreden tegen jeugdcriminaliteit.

Preventie is cruciaal bij de aanpak van jeugdcriminaliteit. Hierbij moet niet alleen worden gedacht aan preventie op het gebied van criminaliteit, maar ook aan preventie op andere thema’s zoals gezondheid en welzijn.

‘Gemeenten spelen een belangrijke rol’

VCS kan gemeenten ondersteunen

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de aanpak van jeugdcriminaliteit en ondermijning. Zij brengen verschillende partijen bij elkaar om samen criminaliteit te voorkomen.

Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven om (jeugd)criminaliteit en ondermijning aan te pakken. Eén daarvan is InZicht van VCS Observation. Een dienst waarmee gemeenten en politie realtime informatie kunnen delen en analyseren om criminaliteit en overlast te verminderen. Met behulp van slimme camera’s en sensoren kunnen verdachte situaties snel worden gedetecteerd en gecommuniceerd met de juiste autoriteiten. Zo kunnen zij snel reageren op eventuele criminele activiteiten en voorkomen ze eventuele verspreiding ervan.

Een ander belangrijk initiatief is Mobiel CameraToezicht van VCS Observation. Hierbij wordt gebruik gemaakt van tijdelijk geplaatste camera’s, op plekken waar sprake is van overlast of waar veel criminaliteit plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld bij evenementen zijn of in wijken waar sprake is van veel jeugdcriminaliteit. Deze vorm van CameraToezicht is een preventief middel om te voorkomen dat er strafbare feiten worden gepleegd.

Leg ons uw vraagstuk voor

Wilt u advies over een concreet vraagstuk op het gebied van (vermoedelijke) ondermijning? Vraag dan een kennismaking aan met VCS Consultancy. Wij brengen uw situatie in kaart. Bij de aanpak van uw vraagstuk werken we volgens een zorgvuldig opgesteld stappenplan.

Meer weten?

Lees meer over InZicht, Mobiel CameraToezicht en VCS Consultancy of vraag een presentatie aan voor uw organisatie. Deze duurt ongeveer een uur en is volledig vrijblijvend. Neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.

Enquire here