Wijkaanpak veiligheid en ondermijning

Whitepaper
Het kabinet heeft afgelopen Prinsjesdag de plannen onthuld voor de veiligheid en de bestrijding van ondermijning. De komende jaren wordt er aanzienlijk geïnvesteerd in een brede aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Het belangrijkste aandachtspunt is de ‘preventieve en wijkgerichte aanpak’.

Verschillende gemeenten maken plannen om de veiligheid en ondermijning aan te pakken. Deze plannen richten zich op de wijkaanpak. Dit houdt in dat gemeenten specifieke maatregelen toepassen in wijken waar veel ondermijning voorkomt. Dit gaat bijvoorbeeld om meer toezicht en handhaving, het vergroten van de sociale cohesie in de wijk en het bieden van perspectief aan jongeren om te voorkomen dat zij in de criminaliteit belanden.

Leerwerkplaats voor jongeren

Een voorbeeld van een gemeente die zich richt op de wijkaanpak is Schiedam. Op 22 februari 2023 maakte de Rijksoverheid bekend dat er crimineel vermogen is afgepakt en dat dit geld gebruikt wordt voor een leerwerkplek in Schiedam. Het geld is afkomstig van een criminele organisatie die zich bezighield met drugshandel en witwassen. Het vermogen is in beslag genomen door het Openbaar Ministerie en wordt nu ingezet voor maatschappelijk nuttige doeleinden.

Met het geld komt er een leerwerkplek voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Zij krijgen de kans om werkervaring op te doen en zich verder te ontwikkelen. Om te voorkomen dat zij in de criminaliteit belanden. Het laat zien dat crimineel vermogen niet zomaar verloren hoeft te gaan, maar dat het ingezet kan worden voor maatschappelijk nuttige doeleinden. Het biedt hoop voor een effectieve aanpak van ondermijning en draagt bij aan een veiligere samenleving voor iedereen.

VCS steunt de aanpak van ondermijning

De aanpak van ondermijning is niet eenvoudig, maar het is wel noodzakelijk om de integriteit van de samenleving te waarborgen. Het vergt een integrale aanpak van verschillende partijen, zoals gemeenten, politie, justitie en maatschappelijke organisaties. De wijkaanpak is hierbij een belangrijk instrument. Door gericht in te zetten op wijken waar veel ondermijning voorkomt, kan de veiligheid in deze wijken worden vergroot en wordt voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden.

‘Inhoudelijke deskundigheid en daadkracht’

VCS heeft de expertise om deze partijen te ondersteunen bij de aanpak van ondermijning. VCS Consultancy is gespecialiseerd in het bestrijden van ondermijning en andere vormen van criminaliteit. De vraagstukken waarvoor VCS Consultancy advies en oplossingen biedt, vragen om inhoudelijke deskundigheid en daadkracht. Per vraagstuk en overkoepelend levert dit inzichten op waarmee we onze opdrachtgevers verder brengen.

Ook ondersteunt VCS een datagedreven aanpak met het platform InZicht. Data uit o.a. openbare bronnen en sensoren wordt verwerkt door algoritmes, waardoor vermoedens van ondermijning snel met feiten te onderbouwen zijn. Om zo dossiers op te bouwen en zaken voor te bereiden.

Vraag het whitepaper aan

Hoe krijgt u meer grip op ondermijning in uw gemeente? Hoe werpt u barrières op tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen? En hoe zit het met de privacyregels bij de bestrijding van dit fenomeen? U vindt hiervan een uitleg in ons whitepaper ‘Oog voor privacy bij de aanpak van ondermijning’. Geïnteresseerd? U kunt het whitepaper direct aanvragen bij VCS Consultancy.

Meer weten?

Lees meer over InZicht en VCS Consultancy of vraag een presentatie aan voor uw organisatie. Deze duurt ongeveer een uur en is volledig vrijblijvend. Neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.

Enquire here