Week tegen Ondermijning

VCS Consultancy ondersteunt bij de aanpak van ondermijning (2)
In juni hebben gemeenten uit regio Noord- en Oost-Gelderland en elf samenwerkingspartners een hele week lang extra aandacht besteed aan ondermijnende criminaliteit. Het doel was om inwoners en ondernemers bewust te maken van de risico’s. Hen leren hoe ze signalen herkennen en melden. En om een duidelijk signaal af te geven dat de overheid dit thema serieus neemt.

De overheid kan de strijd tegen ondermijning niet alleen aangaan. Zij kunnen de hulp van inwoners goed gebruiken. Uit onderzoek blijkt echter dat inwoners niet altijd melden wanneer ze signalen van ondermijning zien. Daarom is er tijdens de Week tegen Ondermijning extra aandacht besteed aan anoniem melden.

Controles

Om dit signaal kracht bij te zetten, vonden er op 253 locaties in Noord- en Oost-Gelderland integrale controles plaats. Deze controles werden uitgevoerd door de politie in samenwerking met onder andere gemeenten, de Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV en de NVWA. In de Week tegen Ondermijning werden ook 220 garageboxen bezocht, waarbij maar liefst 40 illegale wapens werden aangetroffen.

District op slot

Op 21 juni 2023 vonden er op zeven plekken in het politiedistrict grootschalige integrale verkeers- en milieutransportcontroles plaats onder de naam District op Slot. Een van deze controles vond plaats in Groenlo en leverde veel op. Bij 50% van de gecontroleerde milieutransporten werden overtredingen geconstateerd, zoals overbelading, technische gebreken aan vrachtwagens en het transporteren van afval zonder de juiste documenten. Ook werd er in een voertuig in Apeldoorn 12 kilo designerdrugs aangetroffen en in beslag genomen. Daarnaast werden er bijna 60.000 euro aan onbetaalde rekeningen geïnd door de Belastingdienst en werden er 230 overtredingen van de Wegenverkeerswet geconstateerd.

Drugscriminaliteit

Ook op het gebied van drugscriminaliteit vonden er acties plaats tijdens de Week tegen Ondermijning. De politie verrichtte 14 aanhoudingen en nam drugs in beslag op verschillende locaties, met een totale straatwaarde van 562.572 euro. Als gevolg van de bevindingen van de integrale partners heeft de burgemeester van Zutphen een coffeeshop per direct gesloten.

Brede aanpak

Tijdens de actieweek lag de focus niet alleen op drugsgerelateerde criminaliteit, maar ook op andere vormen van ondermijnende praktijken, zoals illegale bewoning, illegale prostitutie, slechte arbeidsomstandigheden, huisvesting van arbeidsmigranten en verkeersovertredingen. Er werden verschillende preventieve en repressieve acties en controles uitgevoerd. Hierbij werden betrokken overheidsinstanties ingeschakeld bij overtredingen of andere signalen van criminaliteit.

Samenwerking

De resultaten van deze controles en acties worden de komende tijd gecontroleerd door de betrokken instanties. Waar nodig worden er handhavingsacties ondernomen, zoals bestuurlijke maatregelen, fiscale vorderingen en berekeningen van verzwegen inkomen. De samenwerkende diensten hebben goed gebruikgemaakt van elkaars expertise tijdens deze week. Dit heeft geleid tot versterkte netwerken en de uitwisseling van ideeën op het gebied van vernieuwing.

Dataplatform InZicht

Met ons dataplatform InZicht dragen we bij aan een veilige en leefbare samenleving. En gaan we ondermijning tegen. Want afpersing, intimidatie, mensenhandel, illegale drugsproductie en witwassen horen niet in onze samenleving thuis. Er zijn al verschillende gemeenten die onze software inzetten en samen met ons werken aan de ontmaskering van ondermijnende criminaliteit. Daarom: kom in gesprek met ons.

VCS Consultancy

De expertise van VCS Consultancy spitst zich toe op zowel ondermijning als andere criminaliteitsvormen. Bestuurders en professionals uit het publieke domein vertrouwen voor deze actuele thema’s op advies, onderzoek en duiding van VCS. De experts van VCS Consultancy staan onder leiding van een ervaren crimefighter die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend. Onder andere bij de politie, als internationaal rechercheur en in diverse functies bij de Taskforce-RIEC.

Enquire here