Ondermijning bestrijden met extra mankracht?

ondermijning bestrijden
Ondermijning heeft grote impact, zo las ik deze week terecht op de website Ermelo van nu. Daarom koos burgemeester Van Daalen juist dit onderwerp als speerpunt. Hij meldt dat hiervoor een medewerker is aangetrokken, samen met de gemeenten Harderwijk en Putten. Geïnteresseerd las ik verder over zijn plan. Maar al snel doemden er ook kanttekeningen op in mijn hoofd.

Eind vorig jaar publiceerde RTL Nieuws een Onderwereldkaart. Hierbij kwamen Harderwijk en Ermelo naar voren als risicovolle gemeenten. Burgemeester Van Daalen stelt dan ook in het genoemde artikel: “Naast alle bestaande, dagelijkse activiteiten en projecten gaan we de komende periode extra aandacht besteden aan ondermijning en de samenwerking binnen zorg en veiligheid.” Dat is positief, ik deel de zorgen die Van Daalen hier uitspreekt.

Plan van aanpak

De gemeente Ermelo wil daarom een plan van aanpak, gericht op het bestrijden, voorkomen, belemmeren en frustreren van criminele activiteiten. Eén van de acties is het onderzoeken van vakantieparken op illegale bewoning. Vaak in samenwerking met politie, brandweer en andere partijen. “We gaan zorg en veiligheid beter in positie brengen,” aldus Van Daalen. Dit is opgenomen in het collegeprogramma. Het is waardevol dat de burgemeester die verantwoordelijkheid pakt.

‘Klinkt het te makkelijk en maakbaar?’

Een blik opentrekken

Want natuurlijk, meer aandacht voor de aanpak van ondermijning is mooi. Maar ik zie ook haken en ogen. Zeker omdat overheden op technologisch vlak kansen laten liggen. Allereerst, waar haal je ze vandaan, al die gekwalificeerde professionals? Mankracht is schaars. Een ‘blik opentrekken’ gaat nu eenmaal niet. Is het realistisch dat dit zomaar lukt? Nogmaals, ik ben voor. Maar het klinkt allemaal wat makkelijker en maakbaarder dan het in de praktijk waarschijnlijk zal zijn.

Ook sectorhoofd Ben Nassir Bouayad van de Flevolandse politie gaf onlangs in een paginagroot artikel in De Telegraaf aan dat Almere voor de georganiseerde misdaad een visvijver wordt om jongeren te ronselen. Bouayad wees daarbij maar weer eens op het gebrek aan mankracht bij de Almeerse politie, dat nog werkt met een bezetting op basis van ruim tien jaar geleden. Helaas een geluid dat we vaker horen.

Wereld aan mogelijkheden

Dat roept bij mij de vraag op: waarom doen we niet meer met al bestaande technologie om criminelen te identificeren? En voldoende feiten te verzamelen? Zodat het OM en de Belastingdienst daadwerkelijk kunnen vervolgen en plukken? De combinatie van data, machine learning en kunstmatige intelligentie creëert een wereld aan mogelijkheden.

‘Meer doen met bestaande technologie’

Data uit o.a. openbare bronnen, camera’s en sensoren zijn te verwerken door algoritmes, waardoor vermoedens van ondermijning snel met feiten te onderbouwen zijn. Hiermee kunnen bestuurders en beleidsmakers dossiers opbouwen en zaken voorbereiden. En de impact van hun beleidskeuzes en -maatregelen voorspellen. Toekomstmuziek, nog een weg te gaan? Nee hoor, we hebben bij VCS de afgelopen jaren geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze technologie.

Dataplatform InZicht

Ons dataplatform heet InZicht. Hiermee willen we bijdragen aan een veilige en prettige leefbare samenleving en ondermijning tegengaan. Want afpersing, intimidatie, mensenhandel, illegale drugsproductie en witwassen zijn fenomenen die niet in onze samenleving thuishoren. Er zijn al verschillende gemeenten die onze software inzetten en samen met ons werken aan de ontmaskering van ondermijnende criminaliteit. Toch blijft bij veel gemeenten de deur helaas op slot.

‘Is angst voor privacywetgeving terecht?’

Waarom toch?

Angst voor privacywetgeving? In de aanpak van ondermijning lijken de AVG-regels gemeenten vaak in de weg te staan. Maar is dat ook zo? Vaak is er véél meer mogelijk dan de betrokken opsporingsinstanties denken. Daarom: kom in gesprek met ons.

Leg ons uw vraagstuk voor

Wilt u advies over een concreet vraagstuk op het gebied van (vermoedelijke) ondermijning? Vraag dan een kennismaking aan met VCS Consultancy. Hierin brengen wij uw situatie in kaart. Als we overgegaan tot aanpak van uw vraagstuk, gaan we te werk volgens een zorgvuldig opgesteld stappenplan.

Enquire here