Whitepaper over privacy en aanpak ondermijning

Whitepaper
In de aanpak van ondermijning lijken de AVG-regels gemeenten vaak in de weg te staan. Maar is dat ook zo? Vaak is er veel meer mogelijk dan de betrokken opsporingsinstanties denken. Het whitepaper ‘Oog voor privacy bij de aanpak van ondermijning’ biedt handvatten bij de omgang met privacygevoelige informatie.

Bestuurders en professionals in het publieke domein hebben in toenemende mate te maken met complexe vraagstukken rondom ondermijning. VCS Consultancy helpt u om inzicht te krijgen in de aard en omvang van deze vraagstukken en geeft duiding aan de problematiek. Wij stelden over dit thema een whitepaper samen. Een kennisdocument over de aanpak van ondermijning in relatie tot de AVG.

‘Wetgeving werkt verlammend op de aanpak’

Over het whitepaper

De (integrale) aanpak van ondermijnende criminaliteit raakt de privacywetgeving op verschillende manieren. Daarom is het cruciaal dat de samenwerkende partijen zorgvuldig en doelmatig te werk gaan. Tegelijk zien we in de praktijk dat deze wetgeving vaak verlammend werkt op de aanpak, men gaat daardoor in beperkingen denken. En dat is niet wenselijk. Dat is niet de intentie van de wetgever.

Met ons whitepaper willen we u handvatten bieden bij de omgang met privacygevoelige informatie. Het whitepaper geeft een procesbeschrijving voor de aanpak van ondermijning binnen de reikwijdte van het RIEC-convenant en privacyprotocol.

De impact van criminaliteit

Ondermijning is een enorme bedreiging voor onze maatschappij. Omdat de zwaarte, omvang en impact van criminaliteit steeds verder toeneemt, heeft de samenleving helaas ook te maken met het fenomeen ondermijning. Ook hier wil VCS als veiligheidspartner een antwoord op bieden. Daarom is VCS Consultancy ontstaan.

‘Inzichten geven en de problematiek duiden’

VCS Consultancy helpt u om inzicht te krijgen in de aard en omvang van deze vraagstukken en geeft duiding aan de problematiek. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden binnen de bestaande kaders, indien nodig met inzet van geavanceerde technologie. Zodat publieke en private organisaties hun informatiepositie versterken en grip krijgen op de vraagstukken.

Vraag het whitepaper aan

Hoe krijgt u meer grip op ondermijning in uw gemeente? Hoe werpt u barrières op tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen? En hoe zit het met de privacyregels bij de bestrijding van ondermijning? U vindt hiervan een uitleg in ons whitepaper ‘Oog voor privacy bij de aanpak van ondermijning’. Geïnteresseerd? U kunt het whitepaper direct aanvragen bij VCS Consultancy.

Enquire here