Vastgoedcriminaliteit: ondermijning van de sector

Vastgoedcriminaliteit is een vorm van ondermijning waarbij de vastgoedsector wordt gebruikt voor illegale activiteiten. En het witwassen van crimineel vermogen. Het komt in verschillende vormen voor. Het wordt gepleegd door individuen of groepen die misbruik maken van de kwetsbaarheden in de sector.

Voorbeelden hiervan zijn illegale verhuur en onderverhuur, huurders die worden uitgebuit of onder druk worden gezet om hun woning aan derden te verhuren. Ook worden panden gebruikt voor criminele activiteiten zoals illegale prostitutie, hennepteelt en illegale kansspelen.

De vastgoedsector is kwetsbaar

De vastgoedsector loopt een groot risico op criminaliteit vanwege diverse factoren, waaronder gebrek aan transparantie, lage pakkans en hoge potentiële winsten. Criminelen maken op sluwe wijze misbruik van legitieme ondernemingen. En de diensten van juridische en financiële professionals, zoals taxateurs, notarissen en accountants. Dit ondermijnt de samenleving en schaadt het vertrouwen in de vastgoedsector.

Vormen van vastgoedcriminaliteit

Er zijn twee vormen van vastgoedcriminaliteit: malafide exploitatie en transacties. Bij malafide exploitatie gaat het om het fysieke gebruik van een pand voor illegale activiteiten. Denk hierbij aan drugshandel, illegale prostitutie, illegale kansspelen of opslag van gestolen goederen. Ook gebruiken ze panden om crimineel vermogen wit te wassen door ogenschijnlijke legale diensten aan te bieden.

Bij malafide transacties gaat het om frauduleuze transacties bij de aan- en verkoop van vastgoed, zoals het witwassen van crimineel vermogen bij de aankoop of verkoop van vastgoed of fraude bij het verkrijgen van financiering.

Impact van vastgoedcriminaliteit

De impact van vastgoedcriminaliteit op de samenleving is groot. Het kan zorgen voor een onveilige leefomgeving, ondermijning van de rechtsstaat en schade aan de reputatie van de vastgoedsector. Daarom is het belangrijk dat publieke en private partijen samenwerken om vastgoedcriminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Denk hierbij aan het opzetten van informatie-uitwisseling tussen de verschillende partijen, het versterken van toezicht en handhaving, en het verbeteren van de transparantie in de sector. Zo kan het verplicht stellen van openbare registers van vastgoedtransacties helpen bij het opsporen van verdachte transacties.

Maatregelen

Zo kunnen gemeenten en woningcorporaties regelmatig controleren op illegale verhuur en onderverhuur en een meldplicht instellen voor vermoedens van misbruik. Ook kunnen financiële instellingen strengere eisen stellen aan hypotheekaanvragen en transacties met vastgoed om fraude en witwassen te voorkomen

Effectieve technologie

Bij het bestrijden van vastgoedcriminaliteit en ondermijning is het essentieel om effectieve methoden te vinden om criminelen op te sporen en te vervolgen. Door gebruik te maken van gegevens uit verschillende bronnen, zoals openbare bronnen, camera’s en sensoren, en deze te analyseren met behulp van algoritmes, kunnen we vermoedens van ondermijning snel onderbouwen met feiten. Dit stelt bestuurders en beleidsmakers in staat om dossiers op te bouwen en zaken voor te bereiden, evenals de impact van hun beleidskeuzes en -maatregelen te voorspellen.

De combinatie van data, machine learning en kunstmatige intelligentie biedt een wereld aan mogelijkheden om vastgoedcriminaliteit en ondermijning aan te pakken. VCS heeft de technologie InZicht ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Door het gebruik van ons dataplatform kunnen bestuurders en beleidsmakers dossiers opbouwen en zaken voorbereiden, terwijl gemeenten samen met ons werken aan de ontmaskering van ondermijnende criminaliteit.

Leg ons uw vraagstuk voor

Wilt u advies over een concreet vraagstuk op het gebied van (vermoedelijke) ondermijning? Vraag dan een kennismaking aan met VCS Consultancy. Hierin brengen wij uw situatie in kaart. Als we overgegaan tot aanpak van uw vraagstuk, gaan we te werk volgens een zorgvuldig opgesteld stappenplan.

 

Enquire here