Herkennen van ondermijning

Ondermijning
In onze samenleving vinden helaas criminele activiteiten plaats die onze veiligheid en ons welzijn bedreigen. Ondermijning is een van die problemen waar we alert op moeten zijn. Gelukkig zijn er signalen die kunnen helpen bij het herkennen van ondermijning, en hoewel dit maar een paar voorbeelden zijn, kunnen ze ons bewustzijn vergroten.

Horeca en bedrijven

Let op onduidelijke activiteiten achterin de ruimte waar klanten niet mogen komen en bijzondere locaties met weinig aanloop. Ook opvallend zijn bedrijven zonder website of met afwijkende openingstijden. Locaties waar je alleen contant kunt betalen of waar regelmatige wisselingen van eigenaren met meerdere naambordjes zijn, verdienen extra oplettendheid. Bovendien kunnen dure verbouwingen of aankopen die niet passen bij het bekende inkomen wijzen op mogelijke malafide praktijken.

Witwassen

Let op onduidelijke bedrijfsactiviteiten en verouderde producten in de schappen. Onduidelijke verbouwingen die niet in verhouding staan tot de inkomsten van de onderneming zijn ook verdacht. Als een bedrijf geen website, naamsvermelding of bezoekadres heeft, kan dit een teken zijn van mogelijke witwaspraktijken. Let ook op wanneer er niets of juist extra bedragen worden aangeslagen op de kassa en wanneer u een luxe levensstijl waarneemt die niet overeenkomt met de te verwachten bedrijfsomzet.

Drugs

Hennepteelt en drugslaboratoria zijn ook vormen van ondermijning. Wees ook hier alert op. Let bijvoorbeeld op beslagen of afgeplakte ramen, en als de deur niet wordt geopend terwijl er wel activiteit binnen lijkt te zijn. Beveiligingscamera’s, alarminstallaties of boobytraps kunnen wijzen op de aanwezigheid van een drugslaboratorium. Houd je neus open voor amandelachtige geur of de geur van aceton, die geassocieerd worden met drugslabs. Bovendien kunnen onregelmatige stroom, geluid van kluswerkzaamheden en het in- en uitladen van bouwmaterialen op vreemde tijdstippen wijzen op verdachte activiteiten.

‘Let op de signalen bij individuen’

Individuen

Bij individuen kunnen ook signalen wijzen op mogelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten. Let op grote bedragen contant geld, dure sieraden, meerdere telefoons (in het bijzonder speciale encryptie-telefoons), dure merkkleding en luxe auto’s die niet passen bij het bekende inkomen. Deze tekenen kunnen duiden op betrokkenheid bij criminele praktijken zoals witwassen of drugshandel.

Illegale prostitutie

Let op de aanwezigheid van erotisch geklede vrouwen in gebieden waar geen uitgaansgelegenheden zijn. Ook het aanbieden van seksuele diensten door opvallend jeugdige personen kan wijzen op illegale prostitutie. Let daarnaast op opmerkelijk lange werkdagen en activiteiten die plaatsvinden op onverwachte momenten, zoals in de avonduren of in het weekend.

De aanwezigheid van jonge, zwangere vrouwen op locaties waar u dit niet verwacht, kan eveneens een indicatie zijn van illegale prostitutie. Mannen die rondhangen en lijken te bewaken, te cruisen of geld op te halen, evenals onbekende mannen die aanbellen, zijn ook signalen om in de gaten te houden. Seksadvertenties kunnen ook wijzen op betrokkenheid bij illegale prostitutie.

Mensenhandel

Overbewoning is een belangrijk aandachtspunt, aangezien dit kan duiden op uitbuiting van mensen. Let op situaties waarin gedwongen en/of onveilige seks plaatsvindt. Mensen die geen Nederlands of Engels spreken en geen vrijheid hebben, bijvoorbeeld doordat ze buiten werktijden opgesloten zitten in een huis of kamer, zijn mogelijk slachtoffers van mensenhandel. Ook als mensen niet weten waar ze zich bevinden in Nederland, waar ze werken of wanneer ze naar het werk worden gebracht en opgehaald, kan dit wijzen op mensenhandel. Let ook op situaties waarin personeel mogelijk overnacht in of boven de zaak, dit kan duiden op uitbuiting.

‘Het herkennen van ondermijning vereist alertheid en bewustzijn’

Bewustzijn

Het herkennen van ondermijning vereist alertheid en bewustzijn van de signalen die erop kunnen wijzen, of het nu gaat om illegale prostitutie of mensenhandel. Het is belangrijk om deze signalen serieus te nemen en te melden bij de juiste instanties, mocht dat nodig zijn. Door waakzaam te zijn en samen te werken, kunnen we een bijdrage leveren aan de vermindering van ondermijning en onze samenleving hiertegen beschermen.

Let op: Bovenstaande informatie bevat slechts een paar voorbeelden van signalen en is geen uitputtende lijst. Het is belangrijk om altijd voorzichtig te zijn en verdachte situaties te melden bij de politie of relevante autoriteiten.

VCS Consultancy

De expertise van VCS Consultancy spitst zich toe op zowel ondermijning als andere criminaliteitsvormen. Bestuurders en professionals uit het publieke domein vertrouwen voor deze actuele thema’s op advies, onderzoek en duiding van VCS. De experts van VCS Consultancy staan onder leiding van een ervaren crimefighter die zijn sporen ruimschoots heeft verdiend, onder andere bij de politie, als internationaal rechercheur en in diverse functies bij de Taskforce-RIEC.

Vraag het whitepaper aan

Hoe krijgt u meer grip op ondermijning in uw gemeente? Hoe werpt u barrières op tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen? Hoe zit het met de privacyregels bij de bestrijding van ondermijning? U vindt hiervan een uitleg in ons whitepaper ‘Oog voor privacy bij de aanpak van ondermijning’. Geïnteresseerd? U kunt het whitepaper direct aanvragen bij VCS Consultancy.

Enquire here