Zonnepanelen kwetsbaar voor hacks en storingen

Zonnepanelen
Zonnepanelen zijn een belangrijke bron van duurzame energie, maar recente ontwikkelingen wijzen erop dat ze gevoelig zijn voor hacks en storingen. Deze kwetsbaarheden leiden tot bezorgdheid over de veiligheid en betrouwbaarheid van zonne-energiesystemen. Hoewel paniek niet nodig is, is het wel belangrijk dat we aandacht besteden aan diefstal op zonneparken.

Volgens een artikel van de NOS is het hacken van zonnepanelen met als doel het ontwrichten van het stroomnet, een realistisch scenario. Hackers maken misbruik van de digitale verbindingen en slimme technologieën in zonne-energiesystemen. Door toegang te krijgen tot deze systemen kunnen ze schade aanrichten, zoals het uitschakelen van zonnepanelen of het manipuleren van de energieproductie.

Omvormers kwetsbaar

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft ontdekt dat een groot deel van de omvormers onvoldoende beschermd is tegen cyberaanvallen. Dit zijn de apparaten die de opgewekte elektriciteit verwerken en gebruiken. Hackers kunnen deze eenvoudig op afstand uitschakelen of zelfs gebruiken voor DDoS-aanvallen. Daarnaast vormen deze kwetsbare apparaten een potentieel risico voor het stelen van persoonsgegevens. Het is verontrustend dat geen enkele onderzochte omvormer voldeed aan alle veiligheidseisen.

‘Grootschalige cyberaanval op zonnepanelensystemen is reëel’

Het gevaar van een grootschalige cyberaanval op zonnepanelensystemen is reëel. Als alle omvormers tegelijkertijd worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld, kan er een piek ontstaan in het elektriciteitsnetwerk, wat kan leiden tot een landelijke stroomuitval. Een dergelijk scenario zou grote gevolgen hebben. Niet alleen voor huishoudens, maar ook voor de lucht- en scheepvaart en andere vitale sectoren.

Verantwoordelijkheid bij fabrikanten

De kwetsbaarheid van zonnepanelen wordt veroorzaakt door verschillende factoren, waaronder nalatigheid van fabrikanten. Het ontbreken van software-updates en het gebrek aan aandacht voor het instellen van sterke wachtwoorden zijn slechts enkele voorbeelden van deze nalatigheid. Het is dan ook terecht dat de RDI waarschuwingen heeft gestuurd naar alle fabrikanten en boetes oplegt bij overtreding van de nieuwe wetgeving.

Geen reden tot paniek

Er is echter geen reden tot paniek. Hoewel de risico’s reëel zijn, is de kans op een grootschalige storing als gevolg van een hack zeer klein. Het vereist aanzienlijke inspanningen en organisatie om een dergelijke aanval uit te voeren.

‘Fabrikanten moeten meer aandacht besteden aan de cyberveiligheid’

Vanaf augustus 2024 zullen strengere eisen op het gebied van cyberveiligheid voor zonnepanelen van kracht zijn. Deze nieuwe regelgeving dwingt fabrikanten om meer aandacht te besteden aan de cyberveiligheid van hun producten. Én om te voldoen aan specifieke normen en protocollen. Dit zorgt ervoor dat zonnepanelensystemen beter beschermd zijn tegen mogelijke hacks en storingen.

Leveranciers

Consumenten kunnen contact opnemen met de leverancier en informeren naar de veiligheid van hun omvormer. Hoewel de huidige cyberveiligheidseisen nog niet wettelijk verplicht zijn, is het belangrijk om te weten of de omvormer aan de juiste veiligheidsnormen voldoet.

Effectieve cybersecurity

Eén van de prioriteiten van VCS: de digitale infrastructuur beschermen tegen cyberaanvallen. VCS Observation levert essentiële systemen waarmee we de veiligheid en leefbaarheid van Nederland verbeteren. De laatste jaren is cybersecurity steeds belangrijker geworden. Het gaat niet meer alleen om de betrouwbaarheid van onze systemen, maar ook om de beveiliging ervan.

Zonneparken

Zonneparken zijn steeds vaker doelwit voor dieven en vandalen. Vanwege de waardevolle zonnepanelen én vaak afgelegen locaties. Onze beveiligingscamera’s zijn van hoge kwaliteit en bieden 24/7 camerabewaking. Wij hebben ruime ervaring met cameratoezicht op zonneparken en bieden oplossingen op maat.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat VCS voor u kan betekenen? Lees meer over cybersecurity en zonneparken. Of neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.

Enquire here