Veiligheid en efficiency voor dry foods fabrikant

Veiligheid en efficiency voor dry foods fabrikant
In een industrie waar (voedsel)veiligheid voorop staat, is er geen ruimte voor productie- en menselijke fouten. Deze dry foods fabrikant was erop gebrand hun productieproces zo veilig en efficiënt mogelijk te maken. Samen met VCS Observation konden zij het productieproces optimaliseren.

De fabrikant zocht in 2015 een partner om hun productieproces te optimaliseren. De keuze viel op VCS. We hebben de complete productieketen van A tot Z verregaand geoptimaliseerd door de inzet van slimme camera’s en slimme sensoren.

‘Voedselveiligheid en continuïteit hoogste prioriteit’

Procesinrichting voor veiligheid en efficiency

Belangrijke aspect van het productieproces is dat het proces niet mag stilvallen. Ook mag er geen contaminatie (geen stof, vuil of andere afwijkingen) plaatsvinden. Voedselveiligheid en continuïteit hebben te allen tijde de hoogste prioriteit.

Om dit te garanderen en te optimaliseren, heeft VCS sensoren en camera’s op en bij de conveyor belt geplaatst. De sensoren controleren of de band te heet wordt. Als de temperatuur boven de vastgestelde waarde stijgt, worden de procesoperators automatisch gewaarschuwd. Zelfs bij de geringste afwijking wordt er alarm geslagen. Dit voorkomt verdere oververhitting en de procesoperator kan tijdig ingrijpen.

Slimme camera’s

Naast de sensoren zijn er ook meerdere camera’s geplaatst met elk een unieke taak:

  • Camera 1 staat gericht op de rolletjes onder de conveyor belt. De camera houdt in de gaten of alle rolletjes naar behoren werken. Als één rolletje niet goed werkt dan ziet de camera dat als een afwijking en wordt de procesoperator op de hoogte gesteld.
  • Camera 2 houdt de afstand tussen de verpakkingen in de gaten. Tussen de verpakkingen moet een standaard afstand zitten voor een optimaal proces. Ook hier wordt bij een afwijking de procesoperator gewaarschuwd.
  • Camera 3 detecteert afwijkingen in de middelen. De camera weet exact welke componenten en verhoudingen nodig zijn om een juist product te produceren. Bij afwijkingen wordt er automatisch gewaarschuwd. Dit zorgt ervoor dat producten geen contaminatie oplopen en dat ze aan de eisen voldoen.
  • Camera 4 richt zich op het inpakproces. De camera is zo ingesteld dat deze precies weet hoeveel producten er in één doos kunnen. Ook hier geldt dat bij een afwijking de procesoperator op de hoogte wordt gesteld.
  • Camera 5 houdt de hele productiegang in de gaten. Deze camera weet precies wat een normale productiegang is en kent de handelingen van de medewerkers. De camera detecteert dus afwijkingen op het hele productieproces én afwijkingen in de handelingen.

Toezichtruimte

VCS heeft ook de toezichtruimte van de procesoperator geoptimaliseerd. Voorheen moesten bepaalde processen bediend worden met analoge schakelingen. Daarom heeft VCS dit proces gedigitaliseerd. De procesoperator zet de schakeling in en het systeem weet precies welke processen het moet uitvoeren.

‘Constante productkwaliteit en product efficiency’

Voordelen

Deze procesinrichting zorgt voor constante productkwaliteit en product efficiency. Ook verlicht het de gevolgen van personeelstekorten in de maakindustrie. Door de procesoptimalisatie zijn er minder procesoperators en productiemedewerkers nodig. Een bijkomend voordeel is dat er minder kans is op menselijke fouten. Veiligheid en efficiency staat voorop. In andere woorden, de fabrikant kan met minder mensen meer kwaliteit bieden.

Kom in contact

Bent u benieuwd wat VCS kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact met ons op via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10. Of lees meer over onze dienstverlening in de industrie.

Enquire here