‘Nieuwe veiligheidsrisico’s in de energietransitie’

Windmolens
Door Tim van Deijzen, Managing Director bij VCS
De energietransitie stelt u als ontwikkelaar, beheerder of eigenaar van duurzame energiesystemen voor nieuwe veiligheidsrisico’s. Denk aan brand in energieopslag- en batterijsystemen of (koper)diefstal op zonneparken en/of laadpleinen van elektrische voertuigen. Welke nieuwe ontwikkelingen spelen er? En hoe gaat u met dergelijke risico’s om? Lees meer in mijn blogpost.

Allereerst: zonneparken en windmolens bevinden zich vaak in afgelegen gebieden. Dit maakt de pakkans voor (koper)dieven of andere kwaadwillenden klein. Inbrekers hebben alle tijd om rustig het terrein te verkennen. En weten na verloop van tijd ook perfect bij welk park ze iets kunnen proberen. Ook valse alarmen door bijvoorbeeld langslopende dieren zijn een groot probleem rondom duurzame energiesystemen. Want de meldkamer is hier (onnodig) veel tijd aan kwijt. Ook wordt het beveiligingsconcept hierdoor minder sterk.

Slimme technologie

De slimme camera’s van VCS Observation zorgen met behulp van AI (artificiële intelligentie) en algoritmes voor betrouwbare meldingen. Wij realiseren een combinatie van thermische en bestuurbare camera’s (‘pan-tilt-zoom’), voorzien van krachtige AI-detectiefunctionaliteiten. Hiermee hebben observanten een volledig overzicht van het terrein, vanuit elke kijkhoek. Oók in het donker of bij (dichte) mist. De intelligente software in de thermische camera’s maakt onderscheid tussen o.a. voertuigen, mensen en dieren in de detectiezone. De pan-tilt-zoom-camera’s geven een haarscherp beeld in hoge resolutie tot op 600 meter afstand.

‘Betrouwbare meldingen dankzij thermische en bestuurbare camera’s’

Natuurlijke zonneparken

Verder verrijzen er in Nederland steeds meer natuurlijke zonneparken. Daar is de flora en fauna uiteraard heel belangrijk. Maar dieren én begroeiing bewegen in het zicht van de camera’s. En een mooie, natuurlijke sloot heeft een heel ander risicoprofiel dan een stevig hekwerk. VCS kent de risico’s en brengt gedetailleerd in kaart waar en hoe we maatregelen nemen, zoals inzet van extra camera’s. VCS heeft veel ervaring met camerabeveiliging van zonneparken. Als expert in veiligheid voor duurzame energiesystemen realiseren wij de totale beveiliging.

Dieven leren snel

Een derde aandachtspunt: dieven en andere kwaadwillenden weten steeds beter hoe de alarmsystemen en sensoren bij duurzame energiesystemen werken. Ze tijgeren bijvoorbeeld onder het zichtveld van de infraroodcamera door. Of ze veranderen de kijkhoek van een camera door deze met een stok een stukje weg te duwen. De juiste techniek lost dus niet alles op. Het is ook common sense. Risico’s inschatten. Én: de juiste organisatorische maatregelen nemen.

Hieronder noem ik drie voorbeelden van organisatorische maatregelen die VCS neemt bij duurzame energiesystemen:

  • Onze camera’s herkennen met AI-algoritmes het verschil tussen normaal en afwijkend gedrag. We kunnen inregelen dat er volautomatisch een audiosignaal klinkt als de slimme camera een verdachte beweging spot. Zoals een stem die waarschuwt dat je in beeld bent – en vraagt wat je daar aan het doen bent. Tegelijk krijgt de operator in de meldkamer een actief alarm.
  • Stel: er is een hekwerk geplaatst, maar daar zitten verschillende gaten onder. Wij brengen de risico’s in kaart en vinden de meest effectieve én kostentechnisch slimme optie. Dat kan zijn: de gaten herstellen of extra detectie.
  • Of denk aan de camera’s die met een stok worden weggedraaid. VCS maakt voor elke kijkhoek een referentiebeeld en traint de operators om hiermee regelmatig te checken of en hoe de camera is verdraaid.

Deze en al onze andere maatregelen en oplossingen zijn altijd in lijn met de AVG en/of Gemeentewet 151c én hebben een effectief afschrikkend effect.

‘Common sense. Risico’s inschatten. Én: de juiste organisatorische maatregelen’

Tijdelijke beveiliging tijdens aanbouw

Tot slot een laatste aandachtspunt. De tijdelijke beveiliging tijdens de aanbouw van zonneparken, laadpleinen en windmolens is heel kostbaar. VCS neemt dit mee in de dienstverlening. We zetten ons camerasysteem al online voor de aanleg begint, met eigen cameramasten. Tijdens de overgang naar het vaste systeem gaan de camera’s gefaseerd over naar de vaste bevestiging. Voor een vloeiende transitie.

Totale ontzorging

VCS heeft veel ervaring met camerabeveiliging van nieuwe en bestaande energiesystemen. Wij bieden totale ontzorging. U blijft in control en minimaliseert de risico’s, tegen voorspelbare en beheersbare kosten. Bent u benieuwd wat VCS kan betekenen voor uw installatie(s)? Kom in contact. Wij komen met plezier bij u langs voor een adviesgesprek. Graag tot binnenkort.

 

Enquire here