AIVD-jaarverslag 2022: dreigingen voor Nederland

Cameratoezicht zonnepark
Onlangs heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) het jaarverslag van 2022 gepubliceerd. Hierin worden de belangrijkste dreigingen voor Nederland in kaart gebracht. In dit blog bespreken we de belangrijkste bevindingen van het rapport.

Nationale dreigingen

Een van de belangrijkste dreigingen die Nederland in 2022 heeft ervaren, zijn de digitale dreigingen. Het rapport beschrijft hoe de digitale dreiging steeds verder toeneemt en hoe de AIVD steeds meer moeite heeft om deze dreiging te bestrijden. Dit komt onder andere doordat cybercriminelen steeds geavanceerdere technologieën gebruiken om hun aanvallen uit te voeren.

Daarnaast benoemt het rapport ook de dreiging van terrorisme en extremisme. Hoewel het aantal terroristische aanslagen in Nederland relatief laag is, blijft de dreiging wel aanwezig. De meeste zorgen zijn er over het groeiende aantal extreemrechtse groeperingen in Nederland.

Internationale dreigingen

Op internationaal niveau is er een duidelijke trend zichtbaar van steeds agressiever wordende landen. Vooral Rusland en China worden genoemd als landen die steeds meer proberen om hun invloed in Nederland en Europa uit te breiden. Hierbij worden verschillende middelen gebruikt, zoals spionage, desinformatie en het beïnvloeden van politieke processen.

Een andere dreiging die wordt genoemd in het rapport is de dreiging van jihadistische groeperingen. Hoewel het kalifaat van ISIS inmiddels is verslagen, zijn er nog steeds grote aantallen jihadisten actief in verschillende delen van de wereld. De AIVD waarschuwt dat deze groepen nog steeds in staat zijn om aanslagen te plegen in Europa, waaronder Nederland.

Cyberdreigingen

In het AIVD-jaarverslag van 2022 wordt gewaarschuwd voor de massale dreiging van cyberaanvallen van landen met offensieve cyberprogramma’s, zoals China, Rusland, Iran en Noord-Korea. Nederland werd in dat jaar continu geconfronteerd met digitale aanvallen. Die potentieel vitale infrastructuren, zoals energie- en communicatienetwerken, konden verstoren of zelfs volledig uitschakelen. Deze cyberaanvallen kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting en aanzienlijke economische schade. In 2022 werd een dergelijke aanval uitgevoerd op Albanië, waarbij overheidsnetwerken van een NAVO-lidstaat werden aangevallen.

De AIVD merkt op dat cyberactoren hun werkwijzen voortdurend aanpassen om niet ontdekt te worden en om te voorkomen dat hun aanvallen kunnen worden getraceerd. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van commerciële software die ook veel door beveiligingsonderzoekers en cybercriminelen wordt gebruikt.

Cyberactoren maken ook gebruik van anonimeringstechnieken om hun locatie te verhullen en de herkomst van hun aanvallen te verbergen. Ze routeren hun netwerkverkeer via steeds wisselende infrastructuur, zoals een netwerk van gehackte servers, dat specifiek is opgezet voor digitale aanvallen. Bovendien maken ze gebruik van kwetsbaarheden in software die nog niet zijn opgelost, zogenaamde zero-day-kwetsbaarheden.

Het rapport benadrukt het belang van bewustwording van de dreiging van cyberaanvallen bij de overheid, bedrijven, kennisinstellingen en burgers. Zodat zij zich beter tegen deze dreigingen kunnen beschermen.

Kennisveiligheid

Nederland is ook een doelwit van China vanwege de internationaal goede reputatie op het gebied van hoogwaardige technologie. Het land de grootste dreiging voor de Nederlandse economische veiligheid. China gebruikt zowel legitieme als illegale methoden. Dit bedreigt de kennisveiligheid van Nederlandse onderwijs- en onderzoeksinstellingen, het vermogen van bedrijven om te innoveren en geld te verdienen en de slagkracht van de krijgsmacht.

Het is voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen lastig om een goede afweging te maken van economische en wetenschappelijke samenwerking met China vanwege de verborgen betrokkenheid van de Chinese overheid of het leger en de pas op langere termijn zichtbare nadelen van samenwerken.

Samen werken aan een veilige en leefbare maatschappij

Het rapport laat zien dat de AIVD er alles aan doet om deze dreigingen te bestrijden, maar dat dit steeds lastiger wordt door de toegenomen technologische mogelijkheden van criminelen en agressieve landen.

Het is dan ook van groot belang dat we als samenleving blijven investeren in onze veiligheid en inlichtingendiensten. Alleen zo kunnen we ons wapenen tegen deze dreigingen en Nederland veilig houden voor ons allemaal.

Bij VCS Observation zien we het belang van de juiste bescherming. Daarom bieden we volop diensten aan om de veiligheid te vergroten.

Ontdek onze diensten

Onze CameraScan detecteert kwetsbaarheden in uw cameranetwerken. Inclusief beveiligingscamera’s, recorders en andere verbonden systemen. Daarnaast test onze IT-kwetsbaarheden scan uw volledige IT-beveiligingsinfrastructuur op potentiële kwetsbaarheden.

Zoekt u een meer intensieve benadering? Dan bieden we ook de penetration test aan. Deze test vereist meer tijd en technische kennis, maar stelt ons in staat om proactief eventuele fouten, lekken en zwakke plekken in uw systemen te identificeren.

Cameratoezicht is nog altijd één van de meest doeltreffende manieren van beveiliging. Bij incidenten kan door camerabewaking snel worden ingegrepen. Ook leveren videobeelden extra bewijsmateriaal. In combinatie met software en videocontentanalyse in slimme camera’s is cameratoezicht effectiever dan fysiek toezicht.

Geïnteresseerd?

Bent u benieuwd wat VCS kan betekenen voor uw organisatie neem dan contact met ons op via e-mail of bel 0416 54 10 10.

Enquire here