AP: toename slachtoffers cyberaanvallen

AP
Uit de recente datalekkenrapportage van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) blijkt dat de dreiging van datalekken steeds groter wordt. Het rapport onthult schokkende cijfers. In het jaar 2022 zijn er maar liefst 21.151 datalekken gemeld. Hiervan waren meer dan 1.800 lekken het gevolg van cyberaanvallen, een verontrustende ontwikkeling.

Wat dit nog zorgwekkender maakt, is het feit dat cybercriminelen gestolen gegevens gebruiken voor oplichtingspraktijken op grote schaal. Ze versturen nepberichten die afkomstig lijken van betrouwbare instanties, waarbij ze gebruikmaken van e-mailadressen, namen en andere persoonlijke informatie die ze hebben buitgemaakt. “Dit toont aan dat niemand veilig is en dat we serieus moeten nadenken over de mogelijkheid dat onze gegevens al zijn gelekt of in de toekomst nog zullen lekken”, benadrukt AP-voorzitter Aleid Wolfsen.

Flink aantal meldingen

De datalekkenrapportage werpt ook een terugblik op de afgelopen vijf jaar, waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd geïntroduceerd. Sindsdien heeft de AP meer dan 114.000 meldingen van datalekken ontvangen, waarvan ruim 6.500 het gevolg waren van cyberaanvallen. Hoewel het aantal meldingen per jaar min of meer gelijk blijft, is de kans op slachtoffers waarschijnlijk toegenomen. Vooral bij cyberaanvallen worden vaak grote aantallen mensen in één keer getroffen. Zo werden in 2022 bij de drie grootste datalekken in de zorgsector de medische gegevens van ongeveer 900.000 mensen blootgelegd.

Een ander voorbeeld hiervan is het datalek, waar we eerder al over schreven. Hierbij lekten maar liefst 2 miljoen Nederlandse klantgegevens uit. Dit voorval benadrukt dat datalekken een reëel risico vormen, zowel voor grote bedrijven als voor individuele gebruikers.

Beschermen van gegevens

De datalekkenrapportage biedt ook praktische tips om mensen te helpen bij het beschermen van hun gegevens en wat ze kunnen doen als hun gegevens al zijn gelekt. Daarnaast benadrukt de rapportage de verantwoordelijkheid van organisaties bij het gebruik van persoonsgegevens en de mogelijkheid om schadevergoeding te eisen als gevolg van een datalek.

Ondersteuning van VCS

Deze verontrustende feiten laten zien dat datalekken een hardnekkig probleem zijn en dat collectieve inzet nodig is om persoonsgegevens te beschermen. VCS Observation begrijpt de urgentie van dit probleem en biedt ondersteuning op het gebied van gegevensbeveiliging. Kiest u voor een samenwerking met VCS Observation dan waarborgt u de bescherming van persoonsgegevens en draagt u bij aan het creëren van een veilige digitale omgeving.

In deze tijd van toenemende datalekken is het van essentieel belang om proactieve maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen. Neem daarom contact met ons op via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10. Wij lossen de meest urgente beveiligingsuitdagingen voor u op. Zo dragen we bij aan een veilige, digitale infrastructuur in Nederland.

Enquire here