Privacystatement van WaakSamen

WaakSamen is een applicatie ontwikkeld om snel en eenvoudig een melding op te stellen over een verdachte situatie en/of persoon. Deze meldingen worden door WaakSamen verzameld. De applicatie werkt met privacygevoelige informatie. De gegevens van de verdachte situatie worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De verwerkingen voldoen aan de eisen die de Autoriteit Persoonsgegevens stelt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aangaande persoonsgegevens. WaakSamen bestaat uit een applicatie om een melding te maken (front-end) en uit een online dashboard waar gespecialiseerde overheidsfunctionarissen toegang tot hebben (back-end).

Front-end

Het is belangrijk om te benadrukken dat de gegevens van de melder op geen enkele manier terug te voeren zijn tot een persoon. Voor het maken van een melding hoeft u namelijk geen account aan te maken en er wordt ook niet naar specifieke persoonsgegevens gevraagd. Iedereen kan de applicatie downloaden en zonder jezelf te registeren of aan te melden een melding maken. Enkele privacygevoelige zaken die wel een rol spelen, worden hieronder toegelicht:

  • Locatie: Uw locatiegegevens zijn van essentieel belang bij het opstellen van een juiste melding. U geeft zelf toestemming om de applicatie gebruik te laten maken van uw locatie. Vervolgens zal uw precieze locatie automatisch in de melding geplaatst worden. Hierdoor kunt u de melding sneller afronden.
  • Camera: Het is mogelijk om een foto te maken in de applicatie. U geeft zelf toestemming om de applicatie gebruik te laten maken van uw camera. Hiermee kunt u belangrijke informatie aan uw melding toevoegen.
  • Media: U kunt ook een foto toevoegen welke u al eerder heeft gemaakt. U geeft zelf toestemming om de applicatie gebruik te laten maken van uw lokale opslag. Wanneer u een melding maakt, kunt u zelf de juiste foto selecteren in uw lokale opslag en deze toevoegen aan uw melding.
  • Pushbericht: In het geval dat een melding niet volledig wordt afgerond, zal de applicatie u een pushbericht versturen, waarin u wordt herinnerd aan het afmaken van de melding.

Back-end


Wanneer u een melding heeft gemaakt, wordt deze direct doorgestuurd naar de verantwoordelijke instantie, aan de hand van de inhoud van de melding en de locatie van de melding. Zo zal bij een verdacht persoon of een vermoeden van drugs altijd de politie direct op de hoogte worden gebracht van uw melding. Uw gemeente heeft samen met de verantwoordelijke instanties afspraken gemaakt welke meldingen bij welke organisatie en persoon uit dienen te komen. Zij ontvangen uw WaakSamen melding met locatie en eventueel beeldmateriaal wat u heeft toegevoegd. Deze informatie wordt gebruik om uw leefomgeving te verbeteren.

Alle meldingen die binnen uw gemeente worden gemaakt met behulp van de WaakSamen applicatie komen overzichtelijk in één dashboard terecht. Deze informatie is waardevol voor uw gemeente omdat men hiermee stuurinformatie in handen heeft om haar beveiligingsbeleid beter af te stemmen op de huidige situatie. Uw gemeente is voorzien van een unieke login om de informatie van het dashboard in te kunnen zien. Uw gemeente maakt zelf de keuze welke overheidsfunctionarissen toegang krijgen tot het dashboard.

De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Gegevens van de melding

WaakSamen is een applicatie welke de mogelijkheid biedt om op gestructureerde wijze een melding te maken van een verdachte situatie en/of persoon en deze door te sturen naar uw buurt-WhatsAppgroep. De gegevens van de verdachte persoon en/of situatie worden verwerkt in het dashboard van uw gemeente, waar geselecteerde medewerkers van uw gemeente toegang hebben tot deze gegevens. Voor vragen aangaande de verwerking van deze gegevens, bewaartermijnen en uw recht om vergeten te worden, verwijzen wij u naar uw gemeente.

Contact

Wanneer u ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijzigingen en vragen

Wij controleren regelmatig of het privacystatement gewijzigd dient te worden en wij behouden ons het recht om deze aan te brengen. Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0416 – 54 10 10.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-04-2020.