InZicht in Ondermijning

Krijg inzicht in de feiten, neem actie. Zodat ondermijning stopt.

Van witwassen en woonadresfraude tot illegale prostitutie, hennepkwekerijen of drugslabs. Hoe brengt u als overheidsprofessional deze ogenschijnlijk onzichtbare criminele activiteiten aan de oppervlakte? Herken ondermijning en ga met ons de strijd aan tegen deze criminaliteit in uw gemeente.
Inzicht in ondermijning k

Herken ondermijning in uw gemeente

Ondermijnende criminaliteit speelt overal. Ook in uw gemeente. In samenwerking met verschillende gemeenten werkt VCS aan de ontwikkeling van InZicht in Ondermijning.
Hiermee ontdekt u de patronen, 100% AVG-proof. Pas bij gerede twijfel vragen we toestemming van de officier van justitie voor nader onderzoek.

Voor uw organisatie

Ondermijning kent vele verschijningsvormen. Het raakt alle veiligheidsvelden die onderdeel uitmaken van uw integraal veiligheidsbeleid.
Met het dataplatform InZicht in Ondermijning ontdekt u de omvang, aard, locatie en herkomst van ondermijnende activiteiten in uw gemeente. Dit helpt u om tijdig in te grijpen.

Hoe werkt het?

InZicht in Ondermijning combineert data uit gemeentelijke bronnen, camera- en sensorgegevens, resultaten uit videocontentanalyses en informatie uit openbare bronnen. 100% AVG-proof.
In een overzichtelijk dashboard is de omvang, aard, locatie, reikwijdte en herkomst van verschillende beleidsvraagstukken inzichtelijk. Bovendien voorspelt InZicht de impact van beleidskeuzes en -maatregelen. Dit gebeurt op basis van feiten.
InZicht

Daarom InZicht

Met IInZicht in Ondermijning beschikken gemeentelijke bestuurders en beleidsmakers over een krachtig stuurinstrument op de beleidsterreinen openbare orde, veiligheid en leefbaarheid.
InZicht in Ondermijning:
• Richt zich op detectie van ondermijning: georganiseerde criminaliteit met een schadelijk, lokaal maatschappelijk effect.
• Biedt inzicht in de aard, omvang, reikwijdte en herkomst van deze criminaliteit.
• Geeft stuurinformatie voor uitvoering van de Wet Bibob.

Overzicht een virtueel dashboard

In het virtuele dashboard InZicht komen alle databronnen samen:
• De data wordt geaggregeerd, geanalyseerd, verder verrijkt en gefilterd.
• Net zolang tot u volledig inzicht heeft in uw ondermijningsvraagstuk.
• U zet vermoedens van ondermijning om in feiten. Hiermee kunt u een zaak starten bij het Openbaar Ministerie.
Wim van Deijzen

Neem direct contact op

Bent u benieuwd wat VCS kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact op met Wim van Deijzen via wim.van.deijzen@vcsobservation.com of bel 0416 54 10 10.

Vraag een presentatie aan

Vraag een presentatie aan voor uw organisatie over InZicht in Ondermijning. Deze duurt ongeveer een uur. Neem contact op met VCS via e-mail  info@vcsobservation.com of telefoonnummer 0416-541-010.