Ransomware-aanval – 13 december 2023

Servers

Op dinsdag 12 december 2023 heeft onze organisatie ICT-problemen geconstateerd. Deze bleken het gevolg van een ransomware-aanval. De aanval was gericht op een deel van ons kantoornetwerk.

Hierbij is helaas toegang verkregen tot een aantal bestandsmappen en zijn er klant- en persoonsgegevens gelekt. Het is uitgesloten dat er toegang is verkregen tot camerabeelden, omdat dit separate netwerken betreffen.

Direct na het ontdekken van de aanval hebben wij:

  • maatregelen genomen om de aanval te stoppen en herhaling te voorkomen;
  • actie ondernomen om gevoelige gegevens veilig te stellen;
  • aangifte gedaan bij de politie;
  • melding gemaakt bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP);
  • contact opgenomen met alle betrokken relaties;
  • onze relaties geadviseerd en ondersteund bij het nemen van (voorzorgs-) maatregelen.

Dienstverlening operationeel – Onze operationele dienstverlening is niet geraakt door het cyberincident, hierdoor heeft onze dagelijkse bedrijfsvoering slechts minimale hinder ondervonden.

Wat kan u zelf doen? – Ondanks alle maatregelen vragen wij onze relaties om extra bedacht te zijn op phishing. Meld verdachte en/of ongebruikelijke situaties svp bij ons. Wij informeren dan de gebruikelijke meldpunten en instanties.

Heeft u vragen?Stuur ons een e-mail of neem contact op via 0416 541 010. Wij bieden u zo veel mogelijk informatie, hulp en ondersteuning.

Tot slot – Wij nemen informatiebeveiliging serieus en wij betreuren het ten zeerste dat dit incident heeft plaatsgevonden. Wij verontschuldigen ons voor de ontstane overlast en vragen om uw begrip.

Samen werken wij aan veiligheid.

Directie VCS Observation

Enquire here