Publicatie: whitepaper ondermijning

whitepaper ondermijning

Dataplatform InZicht van VCS

Ondermijning is een groeiend probleem in veel Nederlandse gemeenten. Het raakt de samenleving hard. VCS Observation ondersteunt een datagedreven aanpak met het platform InZicht. Samen met Timo Meijers publiceerde ik er een whitepaper over.

In het ‘whitepaper ondermijning’ onderzoeken we hoe het dataplatform InZicht is ingericht, zodat veiligheidsinstanties en gemeenten effectief gebruikmaken van een dynamisch ondermijningsbeeld. Ons whitepaper is gebaseerd op stageonderzoek door Timo voor VCS in 2019 en 2020.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van Timo is dat VCS samen met de eindgebruiker zes stappen doorloopt om te komen tot een effectief dynamisch ondermijningsbeeld. Het doel: inzicht krijgen in specifieke ondermijningsvraagstukken in een bepaalde regio of gemeente.

Lees het whitepaper

Bent u benieuwd naar onze aanpak? Lees het whitepaper over het dataplatform InZicht en ondermijning (pdf).

InZicht en ondermijning

Het dataplatform InZicht van VCS geeft organisaties inzicht in verschillende beleidsonderwerpen. In het eerste halfjaar van 2019 bleek uit gesprekken met relaties dat er steeds meer behoefte is om InZicht specifiek in te zetten op ondermijning. InZicht kan verschillende publieke en private informatiestromen combineren, om de ondermijningsproblematiek in een regio inzichtelijk te maken.

Ondermijning is een groot probleem in Nederland. Hoe groot precies, is volgens experts lastig te bepalen. Wel heeft Nederland een ‘ideaal vestigingsklimaat’ voor criminelen die synthetische drugs produceren en verkopen. In 2018 stelde de Politieacademie dat dit te maken heeft met onze ligging, infrastructuur en de lage pakkans. Volgens vijf burgemeesters in Noord-Brabant nam ondermijning het afgelopen decennium sterk toe.

Het probleem zit diep verweven in onze samenleving. Het raakt de economie, het openbaar bestuur en de veiligheid. De leefbaarheid en veiligheid in de wijken vermindert. Ondermijning tast de integriteit van de samenleving aan. Ondermijning staat volop in de aandacht en is alleen te bestrijden met voldoende, volhardende en toegewijde capaciteit.

Enquire here