CameraToezicht in de private ruimte

Cameraoplossing voor een leefbare ruimte

U wilt dat de veiligheid, leefbaarheid en het verblijfscomfort in en rond uw gebouwen, faciliteiten en terreinen uitstekend zijn. Bezoekers, medewerkers en partners moeten zich comfortabel voelen. CameraToezicht draagt hier effectief aan bij. Het is één van de meest doeltreffende manieren om de leefbaarheid te waarborgen.
Bij een incident die het verblijfscomfort van uw bezoekers, eigendommen of voorzieningen in gevaar brengt, kan snel worden ingegrepen. Bovendien leveren de videobeelden sluitend bewijsmateriaal op. Daarbij werken de ‘extra ogen’ van de camera preventief: een camera schrikt af.

Hoe werkt het?

  • VCS realiseert vast en mobiel CameraToezicht.
  • Mobiele camera’s worden snel geplaatst en ingeregeld (zo gewenst binnen één dag) en kunnen tijdelijk toezicht houden, bijvoorbeeld tijdens evenementen of voor tijdelijk toezicht in en rond specifieke objecten. Om het verblijfscomfort te vergroten.
  • Wij realiseren totaaloplossingen: van hard- en software-installatie en -implementatie tot monitoring, service en advies.
  • Onze camerasystemen analyseren situaties en genereren data die bijdraagt aan preventie van incidenten en het behoud van veiligheid.
  • De camera- en softwareoplossingen integreren naadloos met elk videomanagementsysteem (VMS).

CameraToezicht helpt:

Het helpt bij het tijdig opmerken van verstoringen in de leefbaarheid van uw ruimte. Om (vuil) overlast, vernielingen en geweld te verminderen.
Het optimaliseert het veiligheidsgevoel, maar vooral het verblijfscomfort.
Slimme software in onze camerasystemen interpreteert en analyseert de camerabeelden en levert u een bron aan management- en stuurinformatie.

Totaaloplossing met slimme software

Inzicht in effectiviteit en performance
Maakt de effectiviteit van CameraToezicht in de private ruimte meetbaar. Performance van beveiligingspersoneel wordt inzichtelijk
Intelligente camera's
Onze intelligente camera’s bieden uiteenlopende functies. Ze kunnen o.a. personen tellen, looprichtingen observeren en snelle samenscholingen van mensen detecteren.
Ook zijn de camera’s in staat om geluid te detecteren en kentekens te herkennen.
Daarbovenop kan de camerabewaking worden uitgebreid met videocontentanalyse. Dit genereert door u gewenste data uit streaming video, waardoor de veiligheid van uw private ruimte toeneemt.
CameraToezicht

Voor uw private ruimte

Onze software en camerasystemen zijn modulair en kunnen daarom worden toegepast in verschillende gebieden, groot en klein. Zoals winkelcentra, industriële locaties, gebouwen en toegangswegen. En in specifieke locaties, zoals binnenplaatsen en in-en uitgangen.
De camerasystemen zijn 24/7 beschikbaar en realtime te monitoren. Het detecteert bijvoorbeeld afvaldumping in- en rondom uw gebouwen en herkent opstootjes tussen bezoekers van uw winkelcentra. De software vergroot de kans op de-escalatie bij verschillende soorten incidenten. Dit vergroot het verblijfscomfort van uw bezoekers, medewerkers en partners in uw private ruimte.

Neem direct contact op

Bent u benieuwd wat VCS kan betekenen voor uw organisatie? Neem contact op met Carel ten Horn via e-mail of bel 0416 54 10 10.

Vraag een presentatie aan

Vraag kosteloos een presentatie aan voor uw organisatie. Deze duurt ongeveer een uur en is volledig vrijblijvend. Neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.