Buitengebieden gevoelig voor ondermijning

Buitengebieden gevoelig voor ondermijning
Het platteland biedt steeds vaker kansen aan criminelen, dat blijkt uit het rapport ‘Ondermijning in het Ommeland’. In het rapport staat dat verschillende buitengebieden een voedingsbodem zijn voor criminele activiteiten, zoals bijvoorbeeld drugshandel.

Onderzoekers keken naar negen gemeenten in de provincie Groningen. In deze gemeenten bevinden zich veel recreatieparken, loodsen, schuren en bedrijventerreinen waar criminelen makkelijk hun gang kunnen gaan. Deze plekken hebben een dunbevolkt karakter, waardoor criminaliteit onopgemerkt blijft.

Niet alleen het dunbevolkte karakter van de buitengebieden zorgen ervoor dat activiteiten onopgemerkt blijven. Het structurele tekort aan agenten speelt ook een rol. Volgens het rapport zijn agenten terughoudend om naar uithoeken van hun gebied te rijden. Ze zijn dan minder snel bij andere meldingen. Iets waar de drugscriminaliteit van profiteert en misstanden met vastgoed door ontstaan

VCS helpt bij ondermijning

Een oplossing is volgens het rapport om een team professionals in te zetten en op die manier ondermijning aan te pakken. Hier kan VCS bij helpen. VCS heeft de expertise om partijen, zoals een gemeente te ondersteunen bij de aanpak van ondermijning. VSC Consultancy is gespecialiseerd in het bestrijden van ondermijning en andere vormen van criminaliteit. Hierbij kijken we naar de mogelijkheden binnen de bestaande kaders. Indien nodig zetten we geavanceerde technologie in.

De vraagstukken waar VCS Consultancy advies en oplossing voor biedt, vragen om inhoudelijke deskundigheid. Per vraagstuk levert dit inzichten op waarmee we onze opdrachtgevers verder brengen. Op deze manier kunnen partijen hun informatiepositie versterken en grip krijgen op vraagstukken. Hierdoor worden ze weerbaar en zijn ze in staat om een beleid te ontwikkelen om ondermijning tegen te gaan.

Meer weten?

Bent u benieuwd wat VCS voor u kan betekenen? Lees meer over VCS Consultancy of vraag een presentatie aan voor uw organisatie. Deze duurt ongeveer een uur en is volledig vrijblijvend. Neem contact op met VCS via e-mail of telefoonnummer 0416 54 10 10.

Enquire here