Over VCS

VCS initieert geregeld kennisbijeenkomsten

66931_0098

Veiligheid staat altijd voorop

66778_0013

Over VCS

VCS Observation heeft een passie voor veiligheid en rechtvaardigheid. Dat vertalen we dagelijks in onze producten en diensten. Onze kracht ligt in de directe aansluiting die we hebben met de maatschappij. Onze mensen weten wat er speelt, hebben in een breed werkveld ervaring opgedaan en weten daarom waar er in de maatschappij vraag naar is. Wij zoeken continu naar antwoorden op deze vragen. Maar we weten ook dat we dat niet alleen kunnen. Met zorgvuldig geselecteerde partners werken we aan een veiligere maatschappij. Kennis, informatie en mensen van ketenpartners als politie, jeugdzorg en gemeentes vormen daarbij samen de oplossing.

Onze vraagstukken zijn integrale vraagstukken. Ze hebben betrekking op veiligheid en leefbaarheid. In steden en dorpen, in de openbare ruimte, op de weg, in bedrijven, in winkelcentra, in openbare gebouwen. Kortom, overal waar mensen wonen, werken, reizen, winkelen, sporten en leven. Daarom is het voor iedereen die de verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van anderen interessant te praten met VCS Observation.

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Rabobank
1024px-SWIFT.svg
Logo-Gemeente-Amsterdam