Over VCS

Veiliger, schoner en leefbaarder

Veiliger, schoner en leefbaarder

U wilt met nieuwe technologie de publieke ruimte veiliger, schoner en leefbaarder maken. Big data, data science en machine learning zijn grote thema’s.

Onze softwareoplossingen en advies dragen hieraan bij. VCS Observation helpt beslissers om beargumenteerde beleidskeuzes te maken - én met feiten te onderbouwen.

Wij maken beleid uitvoerbaar voor een veilige en leefbare publieke ruimte. Dit doen we op drie manieren, namelijk als:

  1. Partner voor de publieke ruimte
  2. Softwaredienstverlener
  3. Strategisch partner

Partner voor de publieke ruimte
Camera’s functioneren binnen de smart city steeds meer als datapoints. De data is van waarde voor vele beleidsterreinen.

Vanuit onze roots in cameraobservatie kunnen wij unieke data aanleveren. In afzienbare tijd halen wij meer informatie uit de publieke ruimte dan de politie en gemeente bij elkaar.

Deze informatie stelt u in staat om uw (smart city) doelstellingen te realiseren.

Softwaredienstverlener
Wij zijn dé specialist in het destilleren van data uit streaming video. Daarnaast leveren we IT-diensten en slimme softwareoplossingen.

Met onze diensten en oplossingen integreren en verrijken we data uit de (IoT-)devices van de smart city en andere databronnen om tot stuurinformatie te komen.

Strategisch advies
U kunt bij ons terecht met uw strategische vragen voor de publieke ruimte. Enkele voorbeelden van beleidsvraagstukken:

  • het verbeteren van de luchtkwaliteit
  • het verminderen van illegale bewoning
  • het tegengaan of voorkomen van ondermijning

Alles wat op een geografische locatie meetbaar is via sensoren en databronnen, kunnen we samenbrengen, analyseren en ontsluiten als strategische stuurinformatie.

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Logo-Gemeente-Amsterdam