CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder VCS Observation

De CO2-Prestatieladder van de stichting SKAO stimuleert bedrijven tot CO2-bewust handelen. VCS Observation presteert sinds 2015 op niveau 3.

De prestatieladder brengt milieu en duurzaamheid onder de aandacht van onze medewerkers, leveranciers en opdrachtgevers. Wij betrekken collega’s actief bij energiebesparing, efficiënt materiaalgebruik en duurzame energie.

Onze ambitie is om de wereld veiliger te maken. En een stukje groener. Want óók daarmee zorgen we voor een leefbare publieke ruimte.

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Logo-Gemeente-Amsterdam