We are strong

Terug naar overzicht volgende expertise vorige expertise
We are strong

E71D007D-A41F-43B6-A0A0-FA9BDC44854F_1

De app die scholen en scholieren bijstaat

De We Are Strong-app is een methode die is bedoeld voor leerlingen van het Secundair,- en Middelbaar Beroeps Onderwijs (12-18 jaar). Tijdens hun jaren in het Primair onderwijs zijn de kinderen vaak al in aanraking geweest met Anti-Pest programma’s en lesmethoden die hun leerden respectvol met elkaar om te gaan. Helaas echter, gaat pesten vaak door op het moment dat ze het Primair Onderwijs verlaten. Sterker nog, door de intrede van cyberpesten neemt de impact van pestgedrag juist toe. Programma’s om dit tegen te gaan echter, zijn voor Secundair Onderwijs niet of nauwelijks beschikbaar. Naar schatting zijn er 3 kinderen per schoolklas die worden gepest, hetgeen neerkomt op 400.000 kinderen in Nederland. Zo’n 80% hiervan wordt niet gemeld en zelfs ouders weten vaak van niets

Anoniem of persoonlijk

Moderne technieken stellen ons in staat kinderen uit te nodigen, om op een laagdrempelige manier melding te doen van hun situatie en dus van ongewenst gedrag (pesten, cyberpesten en loverboy-activiteiten) daarnaast worden ook “pesters” (daders) aangemoedigd hiermee te stoppen (pesters zijn vaak zelf slachtoffer geweest). Zelfs is het mogelijk om dat op anonieme wijze te doen, waarbij “de school” vervolgens wel een bericht kan terugsturen, zonder te weten wie er zich aan de andere kant bevindt. Hierdoor kunnen de kinderen van de juiste aandacht worden voorzien en kunnen ze ook worden uitgenodigd “naar voren te treden” teneinde sneller en doeltreffender geholpen te kunnen worden en hun situatie aan te pakken.

De opzet bestaat uit twee delen. We Are Strong is een web-based én mobiel (iOS + Android) platform. Zoals de naam al zegt, is het de bedoeling hier een community te bouwen die mensen stimuleert op te komen voor zichzelf en voor anderen. Kinderen, ouders, docenten en anderen kunnen hier informatie vinden, tips and tricks, do’s and don’ts en stimulerende berichten van hulpverleners, voormalige slachtoffers en zelfs van bekende Nederlanders. Dit alles niet alleen om het kind oprecht terzijde te staan, maar ook om hem of haar op te roepen de eigen situatie aan te pakken. Het melden van pest,- en ander gedrag gaat vervolgens via de I Am Strong App die door de school ter beschikking wordt gesteld via de App-store. Het systeem is zo opgesteld dat de school op basis van de meldingen, gegevens ontvangt over het pesten binnen hun school. Niet alleen de cijfers, maar ook de methoden en bijvoorbeeld gebruikte scheldwoorden maken een onderdeel uit van de driemaandelijkse rapportage. Op deze manier is de school goed geïnformeerd en kan er beleid worden bepaald op basis van de beschikbare gegevens. Wanneer blijkt dat bijvoorbeeld 63% van de gebruikte scheldwoorden homo-gerelateerd zijn, dan kan men besluiten om hier tijdens de lessen maatschappijleer aandacht aan te besteden. In de toekomstige rapportages kan vervolgens het effect van deze insteek worden gemeten.

Omdat cyberpesten geen rekening houdt met schooluren en leerjaar-coördinatoren en vertrouwenspersonen niet 24/7 in staat zijn om contact te hebben met leerlingen, zijn wij druk doende de chat-functie onder te brengen bij de Kindertelefoon. Niet alleen vanwege de beschikbaarheid van vrijwilligers, maar zeker ook omwille van de expertise die zij in de loop van de jaren hebben opgebouwd.Laagdrempelige kosten

De app is bereikbaar voor iedereen, zodat zo veel scholen als mogelijk kunnen aanhaken bij We Are Strong. De prijs voor het systeem bedraagt tussen de €1,45 en € 1,80 per leerling, afhankelijk van de grootte van de school.

Terug naar overzicht volgende expertise vorige expertise

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Rabobank
1024px-SWIFT.svg
Logo-Gemeente-Amsterdam