TikIn

Terug naar overzicht volgende expertise vorige expertise
TikIn: het nieuwe handhaven

Tik-In

Om de omgeving veilig en leefbaar te houden, zetten gemeenten, OV- en andere organisaties handhavers is. Met TikIn kunt u digitaal en geautomatiseerd handhaven.


Feiten worden snel, makkelijk en slim geregistreerd met TikIn. De duidelijke managementinformatie maakt inzichtelijk wat er zich op straat of op uw terrein afspeelt.

Handhaven is een vak
Vanuit de praktijk ontwikkelde VCS Observation software die het vak handhaven op een hoger niveau brengt. We doen dit door:

  • Processen vereenvoudigen en automatiseren
  • Kennisniveau vergroten en op peil houden
  • Uniforme werkprocessen (multidisciplinaire aanpak)
  • Informatiegestuurd handhaven

De app zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste persoon is - en biedt een alarmfunctie en apps-generator. Hierdoor is er minder tijd nodig voor administratieve zaken.

De handhavers zijn zichtbaar op straat of op uw terrein, wat de leefbaarheid en veiligheid vergroot. Daarnaast nemen de administratieve kosten op kantoor af door het automatisch genereren van o.a. bestuurlijke brieven.

TikIn functioneert volledig conform de Bestuurlijke Straf Beschikking met Mulderfeiten, Gemeentelijk APV en waarschuwingen. En met onze e-learningsoftware worden uw mensen op een leuke manier bijgeschoold.

Terug naar overzicht volgende expertise vorige expertise

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Logo-Gemeente-Amsterdam