Patiënt Observatie Systeem

Terug naar overzicht volgende expertise vorige expertise
Privacy gewaarborgd

Privacy gewaarborgd

In samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen en zorginstellingen biedt VCS Observation intelligente oplossingsgerichte videotechnieken aan op het gebied van PatiëntObservatieSystemen (POS). Door deze intelligente toepassingen wordt de patiëntveiligheid vergroot en behoudt het verplegend personeel meer grip op de intensieve verpleging en bewaking.

Op intensive-, medium- en cardio care afdelingen alsmede neonatale afdelingen verblijft een zeer kwetsbare patiëntengroep waar intensieve zorg permanent noodzakelijk is. IC richtlijnen, maar zeker ook aspecten zoals verminderde weerstand, het gevaar van infecties, privacy etc. dwingen zorginstellingen verregaande maatregelen te treffen.

De trend is dat zaal intensive care afdelingen worden vervangen door “gesloten” 1-persoons- en isolatiekamers. Om als verplegend personeel in een dergelijke nieuwe omgeving maximale patiëntveiligheid te kunnen garanderen, ontbreekt het veelal aan overzicht en grip.

Traditionele camerasystemen zonder vorm van intelligentie en integratie met een verpleeg oproep systeem (VOS) voldoen niet meer aan de huidige norm en noodzakelijke ondersteuning die intensieve verpleging benodigd.

De oplossingsgerichte videotechnieken van VCS ondersteunen verplegend personeel en dragen bij in het excelleren binnen kritische zorg met meer grip op de patiënt. Door intensieve samenwerking met zorginstellingen worden oplossingen, gewenste aanpassingen alsmede uitbreidingen gerealiseerd en in de praktijk toegepast.

Praktijkvoorbeeld Meander Ziekenhuis

Door op de nieuwe IC afdeling het geavanceerde POS te implementeren is aan een belangrijke wens voldaan; namelijk het realiseren van maximale patiëntveiligheid alsmede meer grip en overzicht voor verplegend personeel op intensieve verpleging en bewaking.

In totaal zijn 16 IC en MC patiëntenkamers uitgerust met het POS en geïntegreerd in het aanwezige verpleeg oproep systeem (VOS). Per kamer is een camera geïnstalleerd, de beelden worden op een tweetal gescheiden verpleegposten en medicatieruimte weergegeven.

Alarmmeldingen worden zowel visueel als akoestisch op de centrale post weergegeven. Hierbij is de geluidsproductie van de aanwezige medische apparatuur in de software geconfigureerd, achtergrondgeluiden worden niet aangemerkt als detectie. Het bewakingsscherm op de verpleegpost springt aan op het moment dat het systeem beweging en/of geluid bij de patiënt op het bed detecteert.

Functionaliteiten

Het systeem is volledig web based, waardoor het mogelijk is om vanuit een willekeurige patiëntenkamer een selectie te maken van de overige kamers en deze indien gewenst actief in beeld te brengen. Hierdoor is de verpleegkundige te allen tijde in staat de overige patiëntenkamers te observeren. Per patiënt kan eenvoudig de alarmering worden aangepast naar gelang de toestand waarin deze verkeerd. Middels deze functionaliteit is het mogelijk om individuele alarmeringen per patiënt toe te passen. Hierin zijn op eenvoudige wijze drie keuzes te maken, te weten:

1. alarmering op beweging;
2. alarmering op geluid en tonen;
3. verbergen beeld.

Alarmen van de medische apparatuur worden middels het camerabeeld visueel weergegeven. Detectie van geluid en beweging is, indien wenselijk door te schakelen op een smartphone, tablet (met beeld) of PDA waarbij een kort signaal en/of korte trilling wordt gegeven.

Om de privacy van de patiënt en verplegend personeel te waarborgen kan door bediening van de aanwezigheidsschakelaar op de patiëntenkamer de cameraobservatie aan en uit worden geschakeld ( bijvoorbeeld bij een medische handeling of bezoek ).

VCS heeft het POS zorgvuldig samengesteld door gebruik te maken van hoogwaardige componenten, innovatieve software applicaties en uitgebreide ervaring binnen de gezondheidszorg. Door gebruik te maken van de nieuwste broadcast technologie worden beelden en andere bestanden met een minimale netwerkbelasting gedistribueerd.

Het ontwikkelde systeem is niet alleen inzetbaar op de IC afdeling maar ook op afdelingen zoals CCU, Geriatrie t.b.v. dwalende patiënten, SpoedEisende Hulp (SEH) en op psychiatrische afdelingen (PAAZ).

Terug naar overzicht volgende expertise vorige expertise

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Rabobank
1024px-SWIFT.svg
Logo-Gemeente-Amsterdam