InZicht-dashboard: Ondermijning

Terug naar overzicht volgende expertise
Grip op de detectie van ondermijning

Grip op de detectie van ondermijning

InZicht-dashboard 'Ondermijning'
ondersteunt de aanpak van
ondermijning in uw gemeente


Het fenomeen ondermijning
wordt de laatste jaren steeds beter onderkend. Ondermijning heeft een negatieve invloed op het openbare leven. Toenemende criminaliteit verslechtert de leefbaarheid en veiligheid, en ondermijnt het vertrouwen in het politiek gezag.

Nederlandse gemeenten hebben steeds vaker te maken met ondermijning. Hierbij raakt de onderwereld aan de bovenwereld, wat leidt tot tal van ongewenste situaties. Zo komt woonadresfraude regelmatig voor. Bijvoorbeeld voor illegale prostitutie en illegale handel.

Ook zijn er incidenten met o.a. drugslabs en hennepkwekerijen. En in een stijgend aantal gevallen vinden afpersing en criminele afrekeningen plaats en trekken bendes van plaats naar plaats (mobiel banditisme).

Grip op ondermijning
Het InZicht-dashboard Ondermijning is ontwikkeld voor de detectie van ondermijning. Het biedt u inzicht in de aard, omvang, reikwijdte en herkomst van criminaliteit in uw gemeente. Dit verschaft u stuurinformatie voor uitvoering van de Wet Bibob.

Het dashboard helpt wethouders en gemeenteambtenaren om een strategie te bepalen voor de aanpak van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Om barrières op te werpen tegen criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen.

Adviesgesprek aanvragen
Vraag nu kosteloos een adviesgesprek aan. Onze adviseur praat u bij over alle mogelijkheden en beantwoordt graag uw vragen.

Hoe werkt het dashboard?
Het dashboard Ondermijning maakt deel uit van ons smartcityplatform InZicht. InZicht combineert data uit gemeentelijke bronnen, camera's en sensoren, resultaten uit videocontentanalyse en informatie uit openbare bronnen. 100% AVG-proof.

InZicht voorspelt de impact van beleidskeuzes en -maatregelen. Dit gebeurt niet op basis van aannames, maar van feiten. Zo helpt het dashboard u om gemotiveerde beleidskeuzes te maken. Dit stelt u in staat om resultaten te behalen in de komende bestuursperiode.

Het dashboard Ondermijning werkt in vier stappen:

 1. Uw gemeente stelt een beleidsvraag
  U definieert een specifiek beleidsvraagstuk op een geografische locatie.

 2. Data verzamelen en analyse situatie
  InZicht verzamelt de beschikbare data en analyseert de situatie.

 3. Uitvoeren voorspellende analyse
  U krijgt inzicht in de situatie en hoe deze zich ontwikkelt bij ongewijzigd beleid.

 4. Uitvoeren voorkomende analyse
  Vervolgens kunt u de impact van bepaalde beleidsmaatregelen voorspellen.

Realisatie in één week
VCS Observation realiseert uw dashboard Ondermijning in één werkweek. Dit dashboard wordt afgestemd op de informatiebehoefte van uw (beleids)ambtenaren.

 • Dag 1: Bepalen thema’s, doelen en scope. Inventariseren beschikbare data.
 • Dag 2: Controle kwaliteit van de datasets. Proef patroonherkenning.
 • Dag 3: Bepalen indeling en werking van het pilot-dashboard.
 • Dag 4: Vaststellen indeling, specificaties en werking, voorstel pilot-dashboard.
 • Dag 5: Ontwikkelen en opleveren pilot dashboard.

Meer informatie
Vraag een gratis adviesgesprek aan of neem contact op met VCS Observation via e-mail ondermijning@vcsobservation.com of telefoonnummer 0416 54 10 10.

Terug naar overzicht volgende expertise

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Logo-Gemeente-Amsterdam