Risico’s in kaart met EASI

Terug naar overzicht volgend project vorig project
Altijd inzicht

IMG_2794

Direct inzicht bij incidenten met gevaarlijke stoffen

VCS Innovation is in samenwerking met IC3D Media en de Veiligheidsregio Midden-West Brabant pilotproject gestart om digitaal, ten alle tijden een actueel en volledig overzicht te hebben van evt. gevaarlijke stoffen en opslaglocaties bij de bedrijven. Belangrijk daarbij is dat snel de juiste soort, de hoeveelheden en opslaglocaties bekend zijn, zodat de brandweer daar al bij een noodzakelijke uitrit naar zo’n bedrijf, rekening mee kan houden.

Het systeem (Easy Accesible Substance Information) dat in deze pilot wordt getest, geeft een overzicht van waar, welke stoffen aanwezig zijn en geeft de brandweer actuele informatie hoe zij een brand moeten bestrijden en of er bij nabij gelegen panden, risico’s zijn als brand zich uitbreidt.

Door middel van EASI zal de brandweer in staat zijn om onderweg naar een brand al afspraken te maken op welke manier zij de brand zal bestrijden en welke middelen moeten worden gebruikt. Nu zouden zij dit nog op locatie moeten doen. Door middel van EASI kan sneller en gerichter gereageerd worden, om bedrijfspanden te kunnen redden en zo milieuvriendelijk mogelijk te kunnen werken.

Dit betekent uiteraard dat een actieve samenwerking met ondernemers nodig is. Voor een eerste versie is de brandweer van de veiligheidsregio op zoek gegaan naar ondernemers die willen deelnemen aan een test om de ideale, werkbare manier te vinden waarop de bedrijfsgegevens geïmplementeerd kunnen worden. Deze gegevens zijn alleen voor de brandweer zichtbaar en worden bekeken als zij de informatie in noodgevallen nodig hebben. Organisaties ontvangen bericht als hun bedrijfsgegevens zijn bekeken. Het pilotproject EASI is inmiddels gestart en loopt tot en met de zomer van 2015.

Borging door middel van DE CLOUD

Het platform Social Business Parks omvat al een plattegrond van het bedrijventerrein, die via de cloud altijd te benaderen is. Als uitbreiding hierop zullen we een indoorkaartfunctionaliteit toevoegen waarop per bedrijf een plattegrond van iedere verdieping kan worden ingebracht. Op deze kaart kunnen verantwoordelijken binnen een onderneming ter plaatse via smartphone of tablet aangeven wanneer gevaarlijke stoffen worden geplaatst, verplaatst of verwijderd. Het systeem plaatst meteen de juiste informatie in de database. Het enige dat de verantwoordelijke hoeft te doen, is aangeven welke stof het is en in welke hoeveelheid deze aanwezig is. Het systeem stopt echter niet puur bij registreren. Het is zelflerend en herkent normale en abnormale situaties. Als er bijvoorbeeld op een bepaalde locatie normaalgesproken veel bewegingen in gevaarlijke stoffen zijn en de registratie daarvan valt langere tijd stil, dan stuurt het systeem automatisch een bericht naar de verantwoordelijken. Deze kunnen dan bepalen wat er aan de hand is en de registratie weer oppakken. Zo is de informatie altijd up to date.

Terug naar overzicht volgend project vorig project

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Rabobank
1024px-SWIFT.svg
Logo-Gemeente-Amsterdam