Camera Management Systeem Den Haag

Terug naar overzicht volgend project
verkeer in Den Haag

verkeer in Den Haag

De gemeente Den Haag beschikt, tezamen met de provincie Zuid-Holland, over een groot en complex verkeerssysteem. Om het verkeer zo goed mogelijk doorgang te laten vinden en te anticiperen op onvoorziene omstandigheden op het wegennet is goed verkeersmanagement onontbeerlijk. Deze taak wordt vanuit de nieuwe verkeerscentrale uitgevoerd. Om deze taak adequaat uit te kunnen voeren is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van de actuele situatie op strategische locaties op het wegennet. Om dit te bewerkstelligen heeft de gemeente Den Haag de wens om een Camera Management Systeem (CMS) te realiseren waar nu en in de toekomst de aangesloten camera`s mee aangestuurd worden.

Middels een Europese Aanbesteding heeft Den Haag de uitvraag gedaan voor het leveren van een dergelijk CMS, de levering en bedrijfsklaar opleveren van camera’s en het beheer en onderhoud van het geleverde volgens een af te sluiten SLA. De gemeente Den Haag heeft er voor gekozen de levering van de camera’s te combineren met de levering van het CMS, om zodoende een gegarandeerde compatibiliteit te hebben tussen systeem en camera’s. VCS mag deze opdracht gaan uitvoeren.

Terug naar overzicht volgend project

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Rabobank
1024px-SWIFT.svg
Logo-Gemeente-Amsterdam