Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: de eigenaar van de website
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Privacy statement Tik-In

De Tik-In-applicatie, ontwikkeld door VCS Observation, verzamelt gegevens die de gebruiker zelf invoert in de applicatie en verstuurt naar een aan de applicatie gekoppelde backend. Daarnaast verzamelt de applicatie ook op automatische wijze gegevens over de gebruiker zoals locatiegegevens en toestelinformatie.

De gegevens die door de Tik-In-applicatie worden verzameld worden voor de functionele doeleinden van de applicatie gebruikt of voor het analyseren van het gebruik met als doel het gebruiksgemak van de app te vergroten. VCS Observation verklaart dat de gegevens die door middel van de Tik-In-applicatie worden verkregen vertrouwelijk worden behandeld, niet worden gedeeld met derden en niet voor andere doeleinden worden aangewend louter dan de functionele doelen van de app en voor verdere verbetering van de app.

Voor aanvullende vragen over het privacy-beleid of de Tik-In-applicatie in het algemeen kunt u contact opnemen met VCS Observation via 0416-54 10 10

Wij werken samen aan veiligheid met:
rijksmuseum
bp
catharina-ziekenhuis
ns
politie antwerpen
prorail
q8
rabobank
1024px-swift.svg
logo-gemeente-amsterdam