Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden treft u hieronder aan. U kunt deze voorwaarden ook direct uitprinten of opvragen per e-mail.

(Hiervoor is de Acrobat Reader benodigd)

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Logo-Gemeente-Amsterdam