Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen van opdrachten, mededelingen en overeenkomsten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van kracht, tenzij anders vermeld. Deze voorwaarden treft u hieronder aan. U kunt deze voorwaarden ook direct uitprinten of opvragen per e-mail.

(Hiervoor is de Acrobat Reader benodigd)

Wij werken samen aan veiligheid met:
rijksmuseum
bp
catharina-ziekenhuis
ns
politie antwerpen
prorail
q8
rabobank
1024px-swift.svg
logo-gemeente-amsterdam