Presentatie DataLab Amsterdam

Terug naar overzicht volgend artikel vorig artikel
Presentatie

Presentatie

Presentatie_1

Presentatie_1

Presentatie_2

Presentatie_2

maandag 23 oktober 2017

In het kader van de verbreding van activiteiten en de gekozen weg om haar productportfolio voor te bereiden op preventie van overlast en criminaliteit in de toekomst, heeft VCS deelgenomen aan het kenniscentrum DataLab Amsterdam. Binnen dit open podium krijgen partijen de ruimte om hun visie naar voren te brengen omtrent het verkrijgen van data welke de gemeente voorhanden heeft én hoe deze te gebruiken.

In dit licht heeft Wim van Deijzen een presentatie gegeven om de visie welke VCS heeft omtrent deze onderwerpen toe te lichten. Uitgangspunt van deze presentatie was het gebruik van de reeds aanwezige sensoren (camera’s, zenders etc.) en netwerken in de stad welke door VCS worden beheerd. Deze worden gekoppeld aan door VCS ontwikkelde software voor het analyseren, voorspellen en voorkomen van criminaliteit en overlast én het verbeteren van de leefomgeving.

De tools welke hiervoor kunnen worden ingezet heeft VCS reeds in eigen beheer ontwikkeld, en zijn gebundeld onder de naam SmartCity. Dit concept stelt gemeenten in staat om de reeds aanwezige data voorspellend te gebruiken, en zo voortijdig in te kunnen spelen op eventuele risico’s en trends. De mogelijkheden hieromtrent zijn groot en situationeel in te richten naargelang de vraag van de gebruiker.

Een aantal door VCS ontwikkelde applicaties zijn:

  1. Coppweb
  2. WaakSamen
  3. Tik-In
  4. 310 Winkel App

Middels deze tools is data niet alleen te vergaren, maar wordt ook direct vertaald in bruikbare stuurinformatie. Beleidsmakers hebben daarmee de tools in handen om de juiste inrichting aan hun beleid te geven.

De presentatie is door de gemeente goed ontvangen en biedt een opstap naar constructieve gesprekken om Amsterdam verder te helpen in de doelstelling om de stad voor te bereiden op de toekomst.

Terug naar overzicht volgend artikel vorig artikel

Contact met VCS


0416 541 010

Wij werken samen aan veiligheid met:
Rijksmuseum
BP
catharina-ziekenhuis
NS
Politie Antwerpen
prorail
Q8
Rabobank
1024px-SWIFT.svg
Logo-Gemeente-Amsterdam